Vatican News
2018.06.20 Udienza Generale 2018.06.20 Udienza Generale  (Vatican Media)

Generálna audiencia: Vybrať si medzi mentalitou otrokov a synov

„Svet nepotrebuje legalizmus, ale starostlivosť. Potrebuje kresťanov so srdcom synov.“ To sú slová pápeža Františka z dnešnej generálnej audiencie na Vatikánskom námestí. V druhej časti cyklu o prikázaniach Svätý Otec predstavil Desatoro ako „súčasť vzťahu“ Zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Biblia i židovská tradícia ich nazýva „desiatimi slovami“. A prostredníctvom slov s nami Boh rozvíja dialóg lásky, uviedol pápež.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Úvodom ku katechéze boli slová sv. Pavla z Druhého listu Korinťanom:

«Bratia, naša schopnosť je z Boha. On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje. Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.» (2 Kor 3,5b.6.17)

Pápež František v katechéze poukázal na neustále pokušenie kresťanov považovať Boha za despotického pána, ktorý zakazuje a núti, namiesto toho, aby sme ho vnímali ako

 starostlivého a láskavého Otca, ktorý nás chce chrániť pred sebazničením. Ako pripomenul Svätý Otec, už aj Adama a Evu sa diablovi podarilo presvedčiť o tom, že slovo lásky Boha je len podrobujúcim rozkazom.

„Človek stojí pred týmto rázcestím: Boh mi veci predpisuje, alebo sa o mňa stará? Sú jeho prikázania len akýmsi zákonom, alebo obsahujú slovo, ktorým sa o mňa stará? Je Boh vlastníkom, alebo je Otcom? Boh je Otcom: nikdy na to nezabudnite. Aj v tých najhorších situáciách myslite na to, že máme Otca, ktorý nás všetkých miluje. Sme poddanými, alebo sme synmi? Tento boj v našom vnútri i mimo nás prebieha neustále. Tisíckrát si musíme vybrať medzi mentalitou otrokov a mentalitou synov. Príkaz je od majiteľa, slovo je od Otca.“

Ešte pred začiatkom generálnej audiencie Svätý Otec v Aule Pavla VI. pozdravil a požehnal približne 350 chorých spolu s ich rodinnými príslušníkmi, osobitne skupinu osôb trpiacich amyotrofickou laterálnou sklerózou, ktoré do Vatikánu zavítali pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa zápasu s touto chorobou. Petrov nástupca približne hodinu chodil pomedzi chorých a jednotlivo ich zdravil.

Slovensko bolo dnes na generálnej audiencii zastúpené viacerými skupinami. Na Námestí sv. Petra boli pútnici z farnosti Sihelné, skupina kňazov Spišskej diecézy sláviacich 10. výročie kňazskej vysviacky, ako aj skupina umelcov, ktorí včera vystúpili v Ríme na reprezentačnom koncerte organizovanom Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej stolici v Bazilike sv. Praxedy pri príležitosti blížiaceho sa štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Na Vatikánskom námestí dnes opäť predviedla pápežovi svoje akrobatické kúsky skupina mladých cirkusantov.

20 júna 2018, 15:22