Cerca

Vatican News
Pápež František sa stretol s účastníkmi Letnej školy astrofyziky Pápež František sa stretol s účastníkmi 16. ročníka Letnej školy astrofyziky  (© Vatican Media)

Letná škola astrofyziky u pápeža Františka: Nebojte sa skúšať

Účastníci Letnej školy astrofyziky Vatikánskeho observatória v Castel Gandolfe sa vo štvrtok 14. júna vo Vatikáne stretli s pápežom Františkom. Povzbudil ich, „aby sa nebáli skúšať a viac sa naučiť“.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Vatikánske observatórium organizuje od 4. do 29. júna už 16. ročník letnej školy astrofyziky s témou „Variabilita hviezd v ére veľkých výskumov“. Jej 60 účastníkov prijal dnes na osobitnej audiencii Svätý Otec. Vo svojom príhovore poukázal na kultúrnu rôznorodosť účastníkov ako jednu z výhod, „pretože práve zo spolupráce ľudí pochádzajúcich z rôzneho zázemia môže povstať spoločné pochopenie nášho vesmíru.“

Pápež František vo svojom príhovore poukázal aj na dynamiku, v ktorej žije vedec:

„Je veľmi dôležité, ako vedci a tiež ako veriaci, začínať tým, že priznávame svoju neznalosť. Je však rovnako dôležité nikdy sa neuspokojiť s tým, že zostaneme v pohodlnom agnosticizme. Tak ako si nikdy nemôžeme myslieť, že vieme všetko, a rovnako nikdy nemáme mať strach skúšať a viac sa naučiť.“

„Poznať vesmír, aspoň čiastočne, poznať čo vieme a čo nevieme a ako môžeme postupovať k väčšiemu poznaniu, toto je úloha vedca. A potom je tu aj iný pohľad, ten metafyzický, ktorý rozoznáva prvotnú príčinu všetkého, ukrytú pred meracími prístrojmi. A je tu aj ďalší pohľad, pohľad viery, ktorá prijíma Zjavenie. Harmónia týchto rozličných rovín poznania nás privádza k pochopeniu, a pochopenie nás, ako dúfame, otvorí Múdrosti.“

V závere stretnutia s účastníkmi Letnej školy astrofyziky Vatikánskeho observatória Svätý Otec všetkým zaželal, aby ich práca bola „poháňaná láskou, láskou k pravde, láskou k univerzu a tiež vzájomnou láskou, pracujúc spoločne v rozdielnosti.“

14 júna 2018, 15:45