Cerca

Vatican News
Ilsutračná snímka Ilsutračná snímka  (Vatican Media)

Apoštolát modlitby na jún: Za solidaritu a úctu na sociálnych sieťach

Svätý Otec v júni prostredníctvom svetovej modlitbovej siete „Apoštolát modlitby“ upriamuje pozornosť na internetové sociálne siete, ktoré sám využíva pri šírení posolstva Ježiša Krista.

V mesiaci jún pápež František pozýva k modlitbe na všeobecný úmysel: „Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnosti.“

Úmysel slovenských biskupov: „Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.“

Členovia Apoštolátu modlitby sa podieľajú na apoštolskej aktivite Cirkvi formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom.

-ab-

01 júna 2018, 13:09