Cerca

Vatican News
Papa: improrogabile impegno per Africa, aiuti e fine guerre  Pápež s reprezentantmi pôvpdných afrických cirkví - African instituted churches  (ANSA)

Pápež sa stretol s kresťanskými cirkvami afrického pôvodu

Svätý Otec dnes prijal na osobitnej audiencii reprezentantov Organizácie cirkví založených v Afrike (African instituted churches). Ide o jeho vôbec prvé stretnutie s členmi tejto organizácie združujúcej kresťanské cirkvi, ktoré sú hlboko inšpirované africkou domorodou tradíciou.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Mnohé spomenuté cirkvi vznikli v Afrike ešte v časoch kolonializmu. V príhovore pápež vyzdvihol bohaté dedičstvo Afriky a zdôraznil dôležitosť spolupráce kresťanov i iných náboženstiev pri budovaní spoločného dobra obyvateľov tohto kontinentu.

Ako uviedol pápež František, úloha kresťanov je „sprevádzať každé úsilie o podporu múdreho a etického využitia ... ľudských, kultúrnych a materiálnych zdrojov afrického kontinentu“. Je tiež nevyhnutné, aby sa kresťania naučili zjednotiť v práci pre spoločné dobro a pri šírení pokoja, povedal pápež, pričom pripomenul, že ich k tomu majú viesť zodpovední predstavitelia cirkví, ktorých úlohou je zároveň brániť dôstojnosť, slobodu a práva ľudí.

„Aj keď medzi nami existujú značné rozdiely v oblasti teológie e ekleziológie, sú tu tiež mnohé polia, v rámci ktorých lídri i veriaci rozličných komunít kresťanskej rodiny môžu stanoviť spoločné ciele a pracovať v prospech dobra všetkých, osobitne v prospech tých najviac znevýhodnených a najslabších z našich bratov a sestier.“

Svätý Otec spomenul mnohé cnosti obyvateľov Afriky, ako je hlboký zmysel pre náboženstvo a vieru, hodnota rodiny, láska k životu, vnímanie detí ako Božieho daru, úcta k starým ľuďom a podobne. Práve tieto spoločné hodnoty majú byť východiskom k spolupráci pri šírení solidarity.

Osobitnou úlohou kresťanov v Afrike je podľa pápeža podporovať harmonické spolunažívanie jednotlivých etnických či náboženských skupín obyvateľstva:

„Nech nás osvieti Duch Svätý, aby sme dokázali nájsť spôsob ako šíriť spoluprácu medzi všetkými – kresťanmi, tradičnými náboženstvami i moslimami – v prospech lepšej budúcnosti Afriky.“

 

23 júna 2018, 18:44