Hľadaj

Vatican News
2018-05-06 Visita pastorale di Papa Francesco alla parrocchia romana Santissimo Sacramento - Incontro con i bambini e i ragazzi della catechesi, i giovani e gli scout 2018-05-06 Visita pastorale di Papa Francesco alla parrocchia romana Santissimo Sacramento - Incontro con i bambini e i ragazzi della catechesi, i giovani e gli scout  (Vatican Media)

Pápež vo Farnosti Najsvätejšej sviatosti vo štvrti Tor de' Schiavi

V nedeľu 6. mája popoludní zavítal pápež František do Farnosti Najsvätejšej sviatosti, ležiacej vo štvrti Tor de' Schiavi vo východnej časti Ríma. Slávnostne tam otvoril „Dom radosti“ určený pre znevýhodnených.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

„Dom radosti“ vznikol na žiadosť matiek, ktoré sa celý život starali o ťažko hendikepované dieťa a hľadali cestu ako ich zabezpečiť aj po svojej smrti. Ubytovacie priestory, pozostávajúce zo siedmich izbových buniek získali stavebnou úpravou moderného kostola využitím priestoru v časti nad oltárom.

Svätý Otec sa v rámci svojej pastoračnej návštevy stretol na úvod s deťmi, ktoré navštevujú katechizmus a s ich rodičmi. Odpovedal na otázky, ktoré si pre neho pripravili. Zástupca animátorov farského oratória sa pápeža opýtal, ako sa dá presvedčiť rodičov, aby systematicky sprevádzali svoje deti na ceste viery a nenechávali ich samy na seba, a tiež ako sa dá pracovať na väčšej súdržnosti rodín.

Svätý Otec vo svojej odpovedi poukázal na dôležitosť starých rodičov a tiež na ovzdušie lásky v rodine: „Vedieť odpovedať, vedieť sa hrať, vedieť sa rozprávať, vedieť strácať čas so svojimi deťmi, toto je dialekt lásky, ktorý pomáha odovzdávať všetky hodnoty a vieru. Prosím, pracujte na tom. Centrom lásky je rodina. To čo sa nenaučí v rodine, ťažko sa naučí vonku.“

Návšteva vo Farnosti Najsv. sviatosti

Po dlhom rozhovore na vonkajšom priestranstve pri kostole sa pápež František presunul do fary, kde boli zhromaždení chorí, seniori a znevýhodnení. Udelil im svoje požehnanie a adresoval tieto slová:

„Odovzdávajte vieru. Odovzdávajte múdrosť. Vy ste bohatstvom Cirkvi. Nie ste tovarom na skartovanie. Prosím vás necíťte sa ako materiál na skartovanie. Nie. Vy ste pokladom Cirkvi,  ste jej zadný voj. Moderná civilizácia robí všetko preto, aby ste uverili, že ste minulosťou, že nemáte žiadnu hodnotu, že ste na vyhodenie. Sú to klamstvá.“

Svätý Otec svoju pastoračnú návštevu zakončil svätou omšou, pri ktorej udelil sviatosť birmovania hendikepovanej dievčine a jej mame.

Svätá omša vo farnosti
07 mája 2018, 16:25