Hľadaj

Vatican News
2018-05-07 Papa Francesco video messaggio contro schiavitu 2018-05-07 Papa Francesco video messaggio contro schiavitu   (Vatican News)

Pápež: Treba spoločné úsilie kresťanov v boji proti zotročovaniu

Šírenie osvety o probléme moderného otroctva, práca na pomoc zotročovaným ľuďom a globálne úsilie v boji proti tomuto fenoménu – k tomuto vyzýva pápež František vo videoposolstve pre účastníkov Medziárodného fóra o modernom otroctve v Buenos Aires, ktoré sa koná pod záštitou ekumenického patriarchu Bartolomeja I.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Pápež František prostredníctvom videoposolstva pozdravil účastníkov medzinárodného fóra na tému moderného otroctva s názvom: „Staré problémy nového sveta“. Fórum, ktoré sa koná v argentínskom Buenos Aires 5. - 8. mája, má pod záštitou ekumenický patriarcha Bartolomej I. a organizuje ho Pravoslávna arcidiecéza Buenos Aires a pravoslávny „Inštitút patriarchu Athenagora“ v Berkeley v Kalifornii. Ide už o jeho druhý ročník, v minulý rok sa vďaka spolupráci ekumenického patriarchu a anglikánskeho arcibiskupa Canterbury Justina Welbyho medzinárodné fórum na tému moderného otroctva konalo v Istanbule.

Osveta: nikto si nemôže umývať ruky

Ako povedal pápež František, otroctvo nie je problémom minulosti, odhaduje sa, že v súčasnosti je zotročovaných viac než 40 miliónov ľudí a to v rozličných formách: pri obchodovaní s ľuďmi, vykorisťovaní v práci prostredníctvom dlhov, pri vykorisťovaní detí, pri sexuálnom vykorisťovaní, pri nútených prácach v domácnosti, atď.

„Zoči-voči tejto tragickej skutočnosti si nikto nemôže umývať ruky, ak nechce byť nejakým spôsobom komplicom v tomto zločine proti ľudskosti“, povedal Svätý Otec načrtol dva spôsoby, ako čeliť tomuto fenoménu. Prvým z nich je osveta: uviesť do praxe stratégiu, ktorá by umožnila väčšiu znalosť tejto problematiky, „strhávajúc závoj ľahostajnosti, ktorý, zdá sa, zahaľuje túto trpiacu časť ľudstva“. „Zdalo by sa, že mnohí netúžia chápať rozsah problému“, povedal Petrov nástupca, pričom okrem priamo zaangažovaných zločincov spomenul aj konzumentov - ľudí, ktorí vytvárajú dopyt.

Korene zla odstráni len prevencia, počnúc vzdelávaním

Druhou úlohou v boji proti modernému otroctvu je podľa pápeža „konať v prospech tých, ktorí sú zotročovaní“ – brániť ich práva a konať spravodlivosť na zločincoch:

„Nestačí, aby niektoré štáty a medzinárodné organizácie prijali osobitne tvrdú politiku  v snahe trestať vykorisťovanie ľudských osôb, ak sa dôsledne nečelí hĺbkovým príčinám, koreňom problému. Keď krajiny trpia extrémnou chudobou, násilím a korupciou, keď ani ekonómia, ani legislatívny rámec, ani základná infraštruktúra nie sú účinné a nedokážu garantovať ani bezpečnosť, ani majetok, ani základné práva, uľahčuje sa tak pôvodcom týchto zločinov pokračovať vo svojom konaní v úplnej beztrestnosti. Navyše, je tu sociologický údaj, že organizovaná kriminalita a nelegálne obchodovanie s ľudskými osobami si vyberajú svoje obete spomedzi osôb, ktoré majú obmedzené prostriedky na živobytie a malé vyhliadky na budúcnosť. Aby sme boli jasnejší: [vyberajú si ich] medzi chudobnými, tými najviac odsúvanými na okraj, najviac skartovanými. Základná odpoveď spočíva vo vytváraní príležitostí pre integrálny ľudský rozvoj, počínajúc kvalitným vzdelávaním: toto je kľúčový bod, kvalitné vzdelávanie už od útleho detstva, pre vytváranie nových príležitostí rastu prostredníctvom práce. Vzdelávanie a práca.“ 

Globálne spojenie síl vrátane cirkví

Boj s týmto problémom si podľa pápeža vyžaduje globálne úsilie rozličných zložiek spoločnosti, vrátane cirkví:

„Zatiaľ čo jednotlivci a skupiny hanebne špekulujú s otroctvom, my kresťania, všetci spoločne, sme povolaní rozvíjať čím väčšiu spoluprácu, aby sa tak prekonal každý typ nerovnosti, každý druh diskriminácie, lebo práve toto umožňuje zotročovanie človeka človekom. Spoločné úsilie v konfrontovaní sa s touto výzvou bude účinnou pomocou pre vytváranie obnovenej spoločnosti, zameranej na slobodu, spravodlivosť a pokoj.“

Videoposolstvo pápeža Františka
07 mája 2018, 16:03