Vatican News
] ]  (AFP or licensors)

Pápež v Ríme oslavoval so 150 tisíc členmi Neokatechumenátnej cesty

Pri príležitosti 50. výročia pôsobenia Neokatechumenátnej cesty v Ríme sa dnes pápež František stretol s členmi hnutia z celého sveta. 150-tisícovému zhromaždeniu sa prihovoril na priestranstve Tor Vergata, ktoré bolo v Jubilejnom roku 2000 dejiskom Svetových dní mládeže so sv. Jánom Pavlom II.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Zo Slovenska prišli viaceré spoločenstvá v sprievode svojich kňazov, celkovo asi tri stovky pútnikov. Stretnutie sa začalo ohlasovaním kerygmy a predstavením celého zhromaždenia Svätému Otcovi zo strany charizmatického spoluzakladateľa hnutia Kika Argüella. Vo svojom príhovore sa Svätý Otec zameral na významnú črtu Neokatechumenátneho hnutia, ktorou sú misie. Sústredil sa na imperatív „Choďte!“ a poukázal na skutočnosť, že misia si vyžaduje „prekonať pokušenie ostať, nepodstupovať riziko, uspokojiť sa s tým, že máme situáciu pod kontrolou. Je ľahšie zostať doma obklopení ľuďmi, ktorí nás majú radi, ale to nie je Ježišova cesta. On nás vyzýva: Choďte!“

Aby človek mohol ísť, potrebuje sa zbaviť záťaže. To platí pre jednotlivca, ako aj pre celú Cirkev, vysvetlil pápež František:

„Len Cirkev, ktorá sa zrieka sveta ohlasuje dobre Pána. Len Cirkev zbavená moci a peňazí, slobodná od triumfalizmu a klerikalizmu dosvedčuje vierohodným spôsobom, že Ježiš oslobodzuje človeka.“

Svätý Otec ďalej prítomných upozornil, že slovo „choďte“ nie je v jednotnom čísle, a tak vyjadruje skutočnosť, že na misie sa ide v spoločenstve. Navyše, každý človek má svoju rýchlosť rastu vo viere a misionár sa potrebuje tejto skutočnosti prispôsobiť, aby sa človek cítil slobodný v nasledovaní Ježiša. A tomu sa treba neustále učiť ako umeniu, pripomenul pápež:

„Kráčať spoločne je umenie, ktorému sa vždy učíme. Človek musí byť opatrný, napríklad, aby nediktoval krok ostatným, pamätajúc, že krok druhého nie je identický s mojím. Ako v živote nie sú dvaja ľudia, ktorí majú presne rovnaký krok, tak je to aj vo viere a v misii. Ide sa ďalej spoločne, bez izolovania sa a bez nanútenia vlastného spôsobu kráčania, jednotní, tak ako Cirkev, s biskupmi, so všetkými bratmi a sestrami, bez utekania dopredu a bez ponosovania sa na tých, čo majú pomalší krok.“

Cieľom ohlasovania je získať nových nasledovníkov Ježiša Krista, tak že sa s nimi „podelíte o to, čo ste dostali, stretnutie lásky, ktorá vám zmenila život“, povzbudil prítomných Svätý Otec.

Pápež František po týchto slovách požehnal misijné kríže a udelil 34 členom Neokatechumenátu misiu „ad gentes“ – medzi národy sveta. Podobne vyslal aj 25 dlhoročných  spoločenstiev z rímskych farností, aby sa zaangažovali na pôde nových farností v okrajových oblastiach Ríma, ktoré prejavili záujem o ich pomoc pri novom evanjelizovaní tých, čo sa vzdialili od viery.

Udalosť sprevádzaná typickými spevmi Neokatechumenátnej cesty pripomínala veľké zhromaždenia pri apoštolských cestách alebo Svetových dňoch mládeže. Pápež František sa po rozsiahlom priestore pohyboval na papamobile.

Slávnosť 50. výročia Neokatechumenátnej cesty v Ríme
05 mája 2018, 15:24