Cerca

Vatican News
Návšteva Svätého Otca v misijnej oblasti v Peru Návšteva Svätého Otca v misijnej oblasti v Peru  (Vatican Media)

Svätý Otec povzbudil k podpore Pápežských misijných diel

Zástupcovia Pápežských misijných diel z celého sveta zasadajú od 28. mája v Ríme na valnom zhromaždení. Svätý Otec František pri tejto príležitosti cez videoposolstvo potvrdil významnú úlohu tejto inštitúcie a povzbudil veriacich k jej podpore.

Drahí bratia a sestry,

týmto krátkym posolstvom vám chcem predstaviť inštitúciu dôležitú pre misiu Cirkvi, avšak málo známu: Pápežské misijné diela.

Už od začiatku bola vzájomná podpora medzi miestnymi Cirkvami zaangažovanými v ohlasovaní a dosvedčovaní Evanjelia znakom univerzálnej Cirkvi. Vskutku, misia oživovaná Duchom zmŕtvychvstalého Pána, rozširuje priestory viery a dobročinnej lásky až po najvzdialenejšie okraje zeme.

V devätnástom storočí ohlasovanie Krista dostalo nový impulz založením Misijných diel so špecifickou úlohou modliť sa a konkrétne konať v prospech evanjelizácie na nových územiach. Pápežský charakter priznal týmto dielam pápež Pius XI., ktorý takto chcel zdôrazniť, ako veľmi misia Cirkvi voči všetkým národom leží na srdci Petrovmu nástupcovi. A stále to tak je! Pápežské misijné diela pokračujú dnes v tejto dôležitej službe začatej pred takmer 200 rokmi. Sú prítomné v 120 krajinách pod vedením národných riaditeľov, koordinovaných medzinárodnými sekretariátmi pri Svätej stolici.

Posolstvo Svätého Otca k podpore Pápežských misijných diel -zostrih

Prečo sú Pápežské misijné diela dôležité? Sú dôležité hlavne preto, lebo sa musíme modliť za misionárov a misionárky, za evanjelizačné podujatia Cirkvi. Modlitba je tým prvým „misionárskym dielom“ – prvou vecou, čo každý kresťan môže a má robiť, a je zároveň aj tým najúčinnejším, i keď sa to nedá zmerať. Hlavný činiteľ evanjelizácie je totiž Duch Svätý, a my sme pozvaní s ním spolupracovať.

Okrem toho, tieto Diela garantujú v pápežovom mene rovnomerné rozdelenie pomoci, aby tak všetky cirkvi vo svete mali aspoň minimum pomoci pre evanjelizáciu, na vysluhovanie sviatostí, pre svojich kňazov, pre semináre, na pastoračnú prácu, pre katechétov. Je to podpora misionárov, ktorí evanjelizujú,  a podpora hlavne modlitbou, aby bol Duch Svätý prítomný. Je to on, kto pokračuje v evanjelizácii.

Preto povzbudzujem všetkých k spolupráci na našej spoločnej úlohe ohlasovať Evanjelium a podporovať mladé Cirkvi cez prácu týchto Misijných diel. Touto prácou v každom národe sa Cirkev naďalej otvára ku všetkým, aby s radosťou ohlasovala Dobrú zvesť Ježiša Krista, spasiteľa sveta.

Všetkým zo srdca ďakujem!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-ab-

28 mája 2018, 11:08