Vatican News
Svätého Otca privítali v Nomadelfii mladí v divadelných kostýmoch Svätého Otca privítali v Nomadelfii mladí v divadelných kostýmoch  (ANSA)

Pápež v Nomadelfii: Bratstvo ako pokrvný vzťah s Ježišom

Svätý Otec František navštívil vo štvrtok 10. mája Nomadelfiu a Loppiano v oblasti Toskánska. Dedinka Nomadelfia v okrese Grosseto je sídlom komunity, ktorá tento rok slávi 70 rokov od svojho vzniku.

Alena Barvirčáková CJ, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Po prílete vrtuľníkom ráno o ôsmej hodine viedli prvé kroky pápeža Františka k hrobu zakladateľa nomadelfskej komunity, talianskeho kňaza Zena Saltiniho (1900-1981). Na jeho hrob symbolicky položil kameň so svojím podpisom a zotrval v tichej modlitbe.

Kandidát blahorečenia kňaz Zeno Saltini

Don Zeno Saltini sa v tridsiatych rokoch minulého storočia začal starať o vojnové siroty. Neskôr v roku 1947 založil komunitu Nomadelfia, ktorej základným zákonom je radikálne žité evanjeliové bratstvo so vzájomným zdieľaním majetku. Zakladateľ zomrel v roku 1981 a Toskánska biskupská konferencia začala proces jeho blahorečenia v roku 2009.

Na stretnutie pápeža s troma stovkami členov komunity prišli i ďalší hostia. Mladí predviedli Svätému Otcovi a trojtisícovému publiku divadelné predstavenie o živote a charizme Božieho služobníka Zena Saltiniho.

Život inšpirovaný Skutkami apoštolov

Pápež František v príhovore povzbudil členov komunity, aby aj naďalej nasledovali príklad svojho zakladateľa:

„Zákon bratstva, ktorý charakterizuje váš život, bol snom a cieľom celého života otca Zena, ktorý si prial komunitu života inšpirovanú modelom načrtnutým v Skutkoch apoštolov. Stojí tam: «Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.» (Sk 4,32). Povzbudzujem vás pokračovať v tomto spôsobe života, dôverujúc v silu Evanjelia a Ducha Svätého, pomocou vášho zreteľného kresťanského svedectva."

Rozumeli jedine jazyku lásky

„Stojac pred utrpením detí, osirotených alebo poznačených biedou, Don Zeno pochopil, že jediný jazyk, ktorému rozumeli, bol jazyk lásky. A tak dokázal objaviť špecifickú formu spoločnosti, v ktorej nie je miesto pre izoláciu a opustenosť, ale platí tam princíp spolupráce medzi rôznymi rodinami, ktorých členovia sa vzájomne berú ako bratia vo viere.  Tak v Nomadelfii, ako odpovedi na špeciálne povolanie Pána, sa vytvárajú vzťahy pevnejšie ako medzi príbuznými."

„Obnovuje sa tu pokrvný vzťah s Ježišom, vlastný tomu, kto sa znovuzrodil z vody a Ducha Svätého a podľa slov božského Majstra: «Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka» (Mk 3,35). Tento výnimočný pokrvný a rodinný zväzok sa prejavuje aj vo vzťahoch medzi osobami. Všetci sa oslovujú menom, nikdy nie priezviskom, a v každodenných situáciách sa používa dôverné „ty“."

Úcta k starším - prorocký znak ľudskosti

„Chcem podčiarknuť aj ďalší prorocký znak, znak veľkej ľudskosti v Nomadelfii. Ide o láskavú pozornosť voči starým, ktorí, aj keď už majú slabšie zdravie, ostávajú v rodine a požívajú úctu bratov a sestier z celej komunity.“

Svätý Otec pri svojej návšteve v komunite ako duchovný pastier zveril jednému z manželských párov komunity do adopcie dvojicu detí. Viaceré siroty podobným spôsobom v minulosti zverili nomadelfskej komunite biskupi talianskych diecéz.

Pápež František v Nomadelfii - 10. mája 2018
11 mája 2018, 17:30