Hľadaj

Vatican News
2018.05.19 Concistoro per Cause dei Santi Vaticano Papa Francesco Ilustračná snímka  (Vatican Media)

Pápež: 28. júna bude konzistórium pre menovanie 14 kardinálov

Pápež František na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (20. mája) oznámil, že 28. júna sa bude konať zasadanie konzistória pre menovanie 14 nových kardinálov.

Pápež František na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (20. mája) oznámil, že 28. júna sa uskutoční konzistórium pre menovanie 14 nových kardinálov.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Svätý Otec to spomenul pri poludňajšej mariánskej modlitbe Regina coeli (Raduj sa, nebies Kráľovná) na Vatikánskom námestí, pričom vysvetli, že pôvod 14 kandidátov „vyjadruje všeobecnosť Cirkvi, ktorá aj naďalej ohlasuje milosrdnú lásku Boha všetkým ľuďom zeme“. „Začlenenie nových kardinálov do Rímskej diecézy okrem toho vyjadruje neoddeliteľné puto medzi Petrovým sídlom a partikulárnymi cirkvami rozšírenými vo svete“, povedal Svätý Otec a oznámil mená 14 budúcich kardinálov:

1. Jeho Blaženosť Louis Raphaël I. Sako – chaldejský patriarcha Babylonie.

2. Jeho Excelencia Mons. Luis Ladaria SJ – prefekt Kongregácie pre náuku viery.

3. Jeho Excelencia Mons. Angelo De Donatis – generálny vikár Rímskej diecézy.

4. Jeho Excelencia Mons. Giovanni Angelo Becciu – substitút pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu, osobitný delegát pri Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov.

5. Jeho Excelencia Mons. Konrad Krajewski – apoštolský almužník.

6. Jeho Excelencia Mons. Joseph Coutts – arcibiskup Karachi (Pakistan).

7. Jeho Excelencia Mons. António dos Santos Marto – biskup Leiria-Fátima (Portugalsko).

8. Jeho Excelencia Mons. Pedro Barreto SJ – arcibiskup Huancayo (Peru).

9. Jeho Excelencia Mons. Desiré Tsarahazana – arcibiskup Toamasina (Madagaskar).

10. Jeho Excelencia Mons. Giuseppe Petrocchi – arcibiskup Aquily (Taliansko).

11. Jeho Excelencia Mons. Thomas Aquinas Manyo – arcibiskup Osaky (Japonsko).

Do kardinálskeho kolégia pápež ďalej pripojil aj jedného arcibiskupa, jedného biskupa a jedného rehoľníka, ktorí vynikli svojou službou Cirkvi: 

12. Jeho Excelencia Mons. Sergio Obeso Rivera – emeritný arcibiskup Xalapa (Mexiko)

13. Jeho Excelencia Mons. Toribio Ticona Porco – emeritný biskup z Corocoro (Bolívia).

14. P. Aquilino Bocos Merino – klaretián (Španielsko).

„Modlime sa za nových kardinálov, aby mi po potvrdení ich priľnutia ku Kristovi, milosrdnému a vernému veľkňazovi (porov. Ed 2,17), pomáhali v mojej službe biskupa Ríma pre dobro celého veriaceho Svätého Božieho ľudu“, povedal pápež František.

(Aktualizované: 28.06.2018, 12:00)

21 mája 2018, 13:10