Hľadaj

Vatican News
Vatican Pope Vatican Pope  (ANSA)

Svätý Otec začal cyklus katechéz o sviatosti birmovania

Pápež František dnes pri generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz o sviatosti birmovania. Osobitný apel venoval katolíkom v Číne, keďže zajtra je sviatok ich patrónky – Panny Márie, Pomocnice kresťanov, uctievanej v Národnej svätyni v Šešane.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Prvá katechéza zo série o birmovaní má názov: Kresťanské svedectvo. Pápež v nej vysvetlil, že sviatosť birmovania potvrdzuje krst a posilňuje v nás krstnú milosť. Úvodom ku katechéze boli slová z Evanjelia podľa Lukáša (4,16-18):

„Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: «Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným».“

Birmovaním nás Kristus posväcuje ako svojich svedkov

Ako ďalej pripomenul Svätý Otec, pri krste sme „znovuzrodení pre Boží život“, avšak potom je potrebné „pripodobniť sa Kristovi“ v konaní a „nechať sa zapojiť do jeho misie vo svete“. „O toto sa postará pomazanie Duchom Svätým“, vysvetlil pápež:

„Ak pri krste nás Duch Svätý ponára do Krista, pri birmovaní je to Kristus, ktorý nás napĺňa svojím Duchom, posväcujúc nás ako svojich svedkov, účastných na rovnakom princípe života a misie, podľa plánu nebeského Otca. Svedectvo vydávané pobirmovanými dáva najavo, že prijali Ducha Svätého, ako aj ich poddajnosť jeho kreatívnej inšpirácii.“

Na námestí sv. Petra boli dnes uprostred pútnikov z celého sveta aj skupiny veriacich zo Slovenska – konkrétne farníci z Motešíc, Širokého, Prečína, Žiliny a okolia.

Pápež pozýva modliť sa za katolíkov v Číne

Na záver generálnej audiencie pápež pripomenul zajtrajšiu spomienku Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorá je osobitne uctievaná v Číne a veriacich vyzval modliť sa za katolíkov tejto krajiny:

„Na zajtra, 24. mája, pripadá výročný sviatok Preblahoslavenej Panny Márie – Pomocnice kresťanov, osobitne uctievanej vo svätyni Šešan v Šanghaji v Číne.

Táto spomienka nás pozýva, aby sme boli duchovne zjednotení so všetkými veriacimi katolíkmi žijúcimi v Číne. Modlime sa za nich k Panne Márii, aby mohli prežívať vieru s veľkodušnosťou a pokojom, a aby vedeli uskutočňovať konkrétne gestá bratstva, svornosti a zmierenia, v plnej jednote s Petrovým nástupcom.

Najdrahší učeníci Pána v Číne, všeobecná Cirkev sa modlí s vami a za vás, aby ste sa aj uprostred ťažkostí mohli naďalej zverovať Božej vôli. Panna Mária nikdy nedovolí, aby vám chýbala jej pomoc a bude vás chrániť svojou materskou láskou.“

Pápež sa neprestajne modlí za Ukrajinu

Na Námestí sv. Petra bola prítomná aj veľká ukrajinská skupina v uniformách - účastníci 60. vojenskej púte do Lúrd, ktorým pápež adresoval nasledujúce slová: „Neprestajne prosím Pána, aby uzdravil rany spôsobené vojnou a daroval svoj pokoj drahej ukrajinskej zemi. Boh vám všetkým žehnaj!“

23 mája 2018, 15:27