Hľadaj

Vatican News
Pope Francis' General Audience Pápež František počas generálnej audiencie  (ANSA)

Generálna audiencia: Znak krstu sa nikdy nestratí

„Boh nikdy nezaprie svoje deti!“ – Túto myšlienku dnes niekoľkokrát zopakoval pápež František spolu so zhromaždením veriacich pri generálnej audiencii na Vatikánskom námestí. Dnešnej katechéze z cyklu o sviatosti krstu, ktorá je už piatou v poradí, dal názov „Znovuzrodenie“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Tentoraz Svätý Otec priblížil veriacim centrálny obrad krstu – posvätný kúpeľ sprevádzaný vzývaním Najsvätejšej Trojice a pomazanie krizmou. V mesiaci máj pápež opäť pozval k modlitbe ruženca za pokoj v Sýrii a na celom svete. Osobitne to pripomenul v pozdrave arabským pútnikom.

Na Námestí sv. Petra bola dnes medzi veriacimi aj skupina Sestier Božského vykupiteľa, ktoré slávia 25. výročie svojich rehoľných sľubov a pripravujú sa na blahorečenie zakladateľky ich kongregácie Matky Alfonzy Márie Eppingerovej.

Pápež František vysvetlil význam krstu slovami sv. Pavla, ktoré boli zároveň aj úvodom ku katechéze: «Krstom sme teda s ním [Kristom] boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych (...), aj my žili novým životom» (Rim 6,3-4).

Staré sa pominulo a nastalo nové

Krstiteľnica je teda obrazom hrobu i materského lona zároveň – „starý človek je pochovaný spolu s jeho klamnými žiadosťami, aby sa znovuzrodil ako nové stvorenie“, vysvetlil pápež.

Krstom sa  nám vtláča nezmazateľný duchovný znak

Pri krste sa zároveň človekovi vtláča nezmazateľná duchovná pečať: „Počas celého života nám nebeský Otec hovorí: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra“. Boh nás veľmi miluje, ako Otec, a nenecháva nás osamote – a to od chvíle krstu. Znovuzrodenými deťmi Boha sme navždy! Veď krst sa neopakuje, pretože vtláča človekovi nezmazateľný duchovný znak (charakter): «Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech zabraňuje krstu prinášať ovocie spásy» (KKC, 1272). Znak krstu sa nikdy nestratí!“

Stať sa obetou milou Bohu

Pomazanie krizmou pri krste „je znamením kráľovského kňazstva pokrsteného človeka a jeho včlenenia do spoločenstva Božieho ľudu“, povedal pápež a vysvetlil to nasledovne: „Čo to znamená zúčastňovať sa na kráľovskom a prorockom kňazstve Krista? Znamená to urobiť zo seba Bohu milú obetu (porov. Rim 12,1), vydávajúc o ňom svedectvo životom podľa viery a lásky (porov. Lumen gentium, 12), dávajúc ju do služby druhým, podľa príkladu Pána Ježiša“.

09 mája 2018, 14:32