Cerca

Vatican News
2018-05-02 Udienza Generale Generálna audiencia 2. mája 2018  (Vatican Media)

Generálna audiencia pápeža Františka: Krstná voda a krstné sľuby

Pri dnešnej generálnej audiencii na Vatikánskom námestí pápež František pokračoval v cykle o sviatosti krstu katechézou s názvom „Prameň života“. Zameral sa v nej na ústredné časti obradu krstu, ktoré sa odohrávajú pri krstiteľnici: na posvätenie vody a krstné sľuby – zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Ako vysvetlil Svätý Otec, nad vodou v krstiteľnici sa pri obrade krstu vzýva moc Ducha Svätého, aby nadobudla „silu znovuzrodiť a obnoviť“ človeka. „Úkon je vecou vody, avšak účinnosť je od Ducha Svätého“, citoval pápež slová sv. Ambróza.

Pri obrade krstných sľubov sa človek zrieka diabla a hovorí svoje „áno“ Bohu, ktorý ho volá, aby sa mu „pripodobnil v myslení i v skutkoch“, povedal pápež. Ide o zodpovedné rozhodnutie, ktoré sa má previesť do každodenných skutkov:

„Vyznanie viery predpokladá úsilie, ktoré samotný krst pomôže udržiavať s vytrvalosťou v rozličných situáciách a skúškach života. Pripomeňme si starobylú múdrosť Izraela:

«Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj (pevne) v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku» (Sir 2,1), čiže priprav sa na boj. A prítomnosť Ducha Svätého nám dáva silu, aby sme dobre bojovali.“

Námestie sv. Petra bolo ako zvyčajne zaplavené veriacimi z celého sveta. Najväčšou z pútnických skupín boli dnes dve tisícky veriacich z Palerma, ktorí prišli pod vedením svojho arcibiskupa a spolu s občianskymi predstaviteľmi mesta. Zo Slovenska boli prítomné dve pútnické skupiny, v ktorých boli zastúpené najmä oblasti Stropkova a Trnavy.

Skupina poľských pútnikov prišla na audienciu spolu s niekoľkými mladými zo Sýrie. Svätý Otec požehnal špeciálny minibus, v ktorom budú putovať mladí dobrovoľníci po Poľsku s obrazom Panny Márie zo sýrskeho Aleppa, aby tak šírili osvetu v prospech pomoci obetiam prenasledovaní v Sýrii. Pápež v tejto súvislosti vyzval k modlitbe za pokoj vo svete a osobitne v Sýrii.

Ešte pred samotnou katechézou zazneli nasledovné slová z Evanjelia podľa Matúša:

«Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho» (Mt 3,16).

Vypočujte si celú katechézu v slovenskom preklade:

Katechéza 2. augusta 2018: 4. Krst prameň života
VIDEO - Generálna audiencia 2. mája 2018

 

 

02 mája 2018, 15:45