Hľadaj

Vatican News
Pope Francis Pápež František vo Farnosti sv. Pavla z Kríža  (ANSA)

Rímsky biskup slávil 3. veľkonočnú nedeľu vo Farnosti sv. Pavla z Kríža

V Tretiu veľkonočnú nedeľu mal pápež František na programe ďalšiu z pastoračných návštev rímskych farností. O štvrtej popoludní zavítal do Farnosti sv. Pavla z Kríža vo štvrti Corviale, ktorá sa nachádza na západnom okraji Večného mesta. Naposledy tu prijali návštevu pápeža ešte v roku 1992, v osobe dnes už svätého Jána Pavla II.

Jozef Bartkovjak - Vatikán

Farské spoločenstvo v Corviale sa aktívne zapája do života chudobnej štvrte s mnohými sociálnymi problémami. Ide o typickú rímsku perifériu s chátrajúcou betónovou bytovou zástavbou z 80. rokov. Ako vysvetlil miestny farár don Roberto Cassano, vo štvrti má prevahu staršia generácia. Prácu s mládežou mu sťažuje aj tendencia mladých ľudí a rodín, ktorí sa z depresívneho prostredia postupne presúvajú do iných lokalít Ríma. Na druhej strane sa pri farských aktivitách môže spoľahnúť na ochotných dobrovoľníkov. Okolo sto rodinám v ťažkostiach pomáha farská charita finančnými príspevkami, aby dokázali uhradiť nájomné.

Svätý Otec František sa vo Farnosti sv. Pavla z Kríža postupne stretol s deťmi pripravujúcimi sa na prvé sväté prijímanie, so starými ľuďmi, chorými a chudobnými. Chlapec z rodiny, ktorá oplakáva nedávnu smrť otca a manžela, sa pápeža v dôvernej atmosfére opýtal, či je v nebi ten, ktorý síce nebol veriaci, ale súhlasil s krstom svojich štyroch detí. Svätý Otec ako odpoveď položil deťom otázku: „Boh má otcovské srdce. A voči otcovi, ktorý vedel dať pokrstiť deti a dať im príklad čestnosti, myslíte si, že by bol Boh schopný nechať ho ďaleko od seba?“

Niekoľkých farníkov pápež František vyspovedal a na záver spolu s celým spoločenstvom slávil svätú omšu. V spontánnej homílii okrem iného poukázal na slová modlitby dňa 3. veľkonočnej nedele, v ktorej sa hovorí o „obnovenej mladosti“:

„Hriech nás robí zostarnutými, ale vzkriesený Ježiš, ktorý žije, nás obnovuje. Toto je sila Zmŕtvychvstalého. Keď pristupujeme ku sviatosti zmierenia, je to na to, aby sme sa obnovili, aby sme omladli. A toto robí vzkriesený Ježiš.“

Návšteva Farnosti sv. Pavla z Kríža vo štvrti Corviale bola v tomto kalendárnom roku druhou pastoračnou návštevou pápeža Františka v rímskych farnostiach. 

16 apríla 2018, 14:01