Hľadaj

Vatican News
2018-04-25 Udienza Generale 2018-04-25 Udienza Generale  (Vatican Media)

Katechéza pápeža Františka: Krst dáva silu pre zápas so zlom

Pri dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra pápež František pokračoval v katechézach o krste treťou časťou.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svätý Otec tentoraz predstavil krst ako zdroj sily pre zápas kresťana proti zlu. Okrem iného povedal:

„Zo skúsenosti vieme, že život kresťana je vždy vystavený pokušeniu, zvlášť pokušeniu oddialiť sa od Boha, od jeho vôle, od spoločenstva s ním, a padnúť opäť do pút svetských zvodov. Krst nás pripravuje a dáva nám silu na tento každodenný boj, aj na boj proti diablovi, ktorý – ako hovorí sv. Peter – číha ako lev, aby nás zožral, aby nás zničil.“

 

Svätý Otec vysvetlil význam úkonu exorcizmu, ktorý je súčasťou krstného obradu, ako aj symboliku pomazania olejom. Zdôraznil aj komunitný aspekt krstu, keďže katechumena sprevádza modliaca sa Cirkev. Veriacich povzbudil podporovať sa navzájom modlitbou v duchovnom zápase, pretože, ako povedal, „celý kresťanský život je boj.“

„Musíme však tiež vedieť, že nie sme sami, že Matka Cirkev sa modlí, aby jej deti, znovuzrodené v krste nepodľahli úskokom zlého, ale zvíťazili mocou Kristovej Veľkej noci,“ dodal Svätý Otec.

Pápež František pre generálnej audiencii predniesol aj osobitnú výzvu, v ktorej vyjadril svoju osobnú podporu úsiliu o zmierenie na Kórejskom polostrove pred piatkovým vrcholovým stretnutím prezidentov Severnej a Južnej Kórey.

Svätý Otec dnes osobitne pozdravil Chorvátov oblečených v uniformách. Na púť do Ríma prišli pod vedením biskupa a za účasti viacerých ministrov pri príležitosti 20. výročia založenia Vojenského ordinariátu v Chorvátsku.

Vyše sto pútnikov prišlo aj zo Slovenska, konkrétne farské spoločenstvá z Uhrovca a z Nemšovej.

25 apríla 2018, 13:40