Hľadaj

Vatican News
2018-04-18 Udienza Generale Svätý Otec s malými hudobníkmi počas generálnej audiencie  (Vatican Media)

Generálna audiencia: Krst sa týka nášho mena i celoživotného povolania

Pri generálnej audiencii za účasti približne 17-tisíc pútnikov dnes pápež František pokračoval v cykle katechéz o sviatosti krstu.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Pri generálnej audiencii za účasti približne 17-tisíc pútnikov dnes pápež František pokračoval v cykle katechéz o sviatosti krstu. Dnešnej druhej katechéze dal názov: „Znak kresťanskej viery“. Priblížil v nej úvodné časti obradu krstu a veriacich opäť vyzval, aby si pamätali dátum tohto svojho znovuzrodenia.

Náš krst a príslušnosť ku Kristovi si pripomíname pri úkone kropenia svätenou vodou, pri prežehnávaní sa ňou pri vstupe do kostola či doma, ako aj zakaždým, keď robíme znak kríža, pripomenul Svätý Otec. Vysvetlil, že krst sa nás týka veľmi osobne, pretože súvisí s naším osobným povolaním:

„Boh volá každého po mene, milujúc nás jednotlivo, v konkrétnosti nášho príbehu. Krst iniciuje osobné povolanie žiť ako kresťania, ktoré sa bude rozvíjať po celý život. Predpokladá osobnú odpoveď, nie vypožičanú odinakiaľ systémom „skopíruj a prilep“. Kresťanský život je v skutočnosti utkávaný radom volaní a odpovedí: Boh v priebehu rokov neustále vyslovuje naše meno, dávajúc tisícorakými spôsobmi zaznievať svoje volanie, aby sme sa stali podobnými jeho Synovi Ježišovi.“

Ešte pred generálnou audienciou sa Svätý Otec v Dome sv. Marty stretol s otcom malého Alfieho Evansa, takmer dvojročného anglického chlapčeka postihnutého neznámou nervovodegeneratívnou chorobou, ktorého chcú lekári v liverpoolskej nemocnici odpojiť od prístrojov. Jeho rodičia však túžia chlapčeka previesť do vatikánskej pediatrickej nemocnice Bambino Gesù v Ríme, kde sú lekári ochotní prijať ho a sprevádzať ho až do konca. Prevoz bol rodičom zamietnutý ako lekármi, tak aj súdom. Momentálne sa očakáva rozhodnutie Najvyššieho súdu. Svätý Otec aj dnes, podobne ako v predchádzajúcu nedeľu, apeloval v tejto súvislosti za ochranu života:

„Znovu chcem upozorniť na Vincenta Lamberta a malého Alfieho Evansa a chcel by som zdôrazniť a rozhodne potvrdiť, že jediným pánom života, od počiatku až do prirodzeného konca, je Boh! A našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby sme život chránili. V tichu rozmýšľajme a modlime sa, aby bol rešpektovaný život všetkých osôb a osobitne týchto našich dvoch bratov.“

Ďalší apel vyslovil pápež František v súvislosti so zasadaním Svetovej banky vo Washingtone, ktoré je naplánované na 21. apríla:

„Budúcu sobotu sa vo Washingtone uskutoční jarné zasadanie Svetovej banky. Povzbudzujem úsilie, ktoré sa prostredníctvom finančného začlenenia, snaží zveľadiť život tých najchudobnejších, podporujúc opravdivý rozvoj, ktorý je integrálny a ctí si ľudskú dôstojnosť.“

Na Námestí sv. Petra boli prítomné aj tri stovky slovenských pútnikov: študenti a učitelia Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave a z Cirkevného gymnázia sv. Uršule v Bratislave, veriaci z farností Zemianske Kostoľany, Rabča, Dubovica, Topoľčany, Turany a Šamorín. 

18 apríla 2018, 14:50