Hľadaj

Vatican News
Pope Francis Pápež František počas stretnutia s pútnikmi z diecéz Bologna a Cesena  (ANSA)

Diecézy Bologna a Cesena na ďakovnej púti k hrobu sv. Petra

Námestie sv. Petra vo Vatikáne dnes zaplnilo viac ako 13 tisíc veriacich z diecéz Bologna a Cesena, ktorí sa prišli Svätému Otcovi poďakovať za jeho minuloročnú pastoračnú návštevu.

Alena Barvirčáková - Vatikán

Pápež František navštívil obe diecézy nachádzajúce sa v talianskom regióne Emila Romagna 1. októbra 2018. V Cesane si pripomínali 300. výročie narodenia ich rodáka pápeža Pia VI. V Bologni sa Svätý Otec zúčastnil na závere eucharistického kongresu.

Na úvod stretnutia bolonský diecézny biskup Mons. Matteo Zuppi poďakoval pápežovi Františkovi v mene svojom a v mene všetkých veriacich nielen za minuloročnú návštevu a prednesené slová, ale aj za dnešné stretnutie. Za veriacich z diecézy Cesano poďakovanie predniesol diecézny biskup Mons. Douglas Regattieri, ktorý informoval pápeža Františka o tom, aké ovocie prinášajú jeho slová pri októbrovej návšteve. V diecéze rozbehli formačné stretnutia pre laikov ohľadne sociálneho učenia Cirkvi.

Svätý Otec poďakoval prítomným za ich púť k hrobu sv. Petra. Pápež František si zaspomínal na spoločne prežité chvíle počas návštevy oboch diecéz. Všetkých povzbudil k svätosti slovami zo svojej apoštolskej exhortácie Gaudate et exsultate, kde v bode devätnásť píše:

„Pre kresťana nie je možné myslieť na vlastné poslanie na zemi bez toho, aby ho chápal ako cestu ku svätosti, lebo «to je Božia vôľa, vaše posvätenie» (1 Sol 4,3). Každý svätý je jedno poslanie; je to projekt Otca na odzrkadlenie a vtelenie jedného aspektu Evanjelia v určitom okamihu dejín.“

Všetci pútnici sa spolu so Svätým Otcom pomodlili veľkonočnú mariánsku antifónu Raduj sa nebies kráľovná a prijali jeho apoštolské požehnanie. 

21 apríla 2018, 16:42