Hľadaj

Vatican News
Pápež František pri homílii v kaplnke Domu Sv. Marty Pápež František pri homílii v kaplnke Domu Sv. Marty  (ANSA)

Ranná homília: Božie slovo napĺňa radosťou – platí to aj o mne?

Vo štvrtok 3. októbra vyzval pápež František v ranej homílii uvažovať o našich stretnutiach s Božím slovom: čo nám toto slovo dáva, ako napĺňa naše srdce silou, a predovšetkým ako sa s ním stretávame v nedeľu, pretože tá je dňom stretnutia s Pánom.

Otvoriť si srdce pre stretnutie so slovom Božím nás robí radostnými. K tomuto postoju nabádal Svätý Otec vo svojej homílii pri dnešnej svätej omši v Dome sv. Marty. Vychádzal z prvého liturgického čítania z Knihy Nehemiáša (Neh 8,1-4a.5-6.7b-12), ktoré podáva príbeh „oslavy stretnutia s Božím slovom“. Ľud po Božom slove dlho hladoval a keď ho znova začuje, plače od radosti.

„Nehemiáš, ktorý bol miestodržiteľom, Ezdráš, kňaz a zákonník, a leviti, ktorí poúčali ľud, povedali všetkému ľudu: „Tento deň je zasvätený Pánovi“. Pre nás je to nedeľa. Nedeľa je dňom stretnutia ľudu s Pánom, dňom stretnutia mojej rodiny s Pánom. Dňom môjho stretnutia sa s Pánom, je to deň stretnutia. Tento deň je zasvätený Pánovi.“

Pápež František upozornil, že my síce máme knihu Božieho slova, ale nevieme ju používať. Je potrebné pozorne načúvať Božiemu slovu, nenechať ho prejsť jedným uchom dnu a druhým von:

„Keď počúvame Božie slovo, čo sa deje v našom srdci? Venujem pozornosť Božiemu slovu? Nechám, aby sa dotklo môjho srdca, alebo hľadím do stropu, hlavou mi chodia iné veci a Božie Slovo púšťam jedným uchom dnu a druhým von, takže sa nedostane k srdcu? Čo robím na svoju prípravu, aby sa mi Božie slovo dostalo do srdca? A keď Slovo príde až k srdcu, je tu plač radosti a oslava. Nedá sa chápať sviatok nedele bez Božieho slova, to sa nedá.

„Potom im Nehemiáš povedal: „Choďte, oslavujte“. A dáva im pekný recept ako sláviť: „Jedzte tučné mäso a pite medovinu; a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť.“ - Chudobným. Chudobní sú vždy „miništrantmi“ kresťanskej oslavy, chudobní! – „Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. 

A nermúťte sa, veď radosť z Pána je vaša sila!“

Svätý Otec na záver príhovoru pozval k malému spytovaniu svedomia:

„Božie slovo nás robí radostnými, stretnutie s Božím slovom nás napĺňa radosťou a táto radosť je moja sila, je to naša sila. Kresťania sú radostní, pretože prijali, dostali Božie slovo do svojich sŕdc a neustále sa s týmto Slovom stretávajú, vyhľadávajú ho. Toto je dnešné posolstvo pre nás všetkých. Stručné spytovanie svedomia: Ako počúvam ja Božie slovo? Alebo ho jednoducho nepočúvam? Ako sa stretávam s Pánom v jeho slove, ktorým je Biblia? A ďalej: som presvedčený, že radosť z Pána je moja sila? Smútok nie je naša sila.“

-mh, jb-

 

03 októbra 2019, 16:12
Čítaj celé >