Vatican News
Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Ranná homília: Kresťan a smútok nejdú dohromady – chce to dialóg s Duchom Svätým

„Smútok nie je postojom kresťana“. Aj keď „život nie je žiaden karneval“ a existuje mnoho ťažkostí, je možné ich prekonať a ísť vždy vpred. K tomu je však potrebný každodenný dialóg s Duchom Svätým, ktorý nás sprevádza. O tomto dnes kázal pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Protagonistom evanjeliového úryvku (Jn 16,5-11) z dnešnej liturgie je Duch Svätý. Ježiš nám vo svojej rozlúčkovej reči pred svojím nanebovstúpením dáva katechézu o Duchu Svätom, vysvetľuje nám, kým je, povedal pápež. Učeníci sú smutní zo správy, že Učiteľ ich už onedlho zanechá a Ježiš ich kvôli tomu napomína, pretože, ako poznamenal Svätý Otec, „smútok nie je postojom kresťana“. Ako však nebyť smutní? - položil si otázku. „Prosili sme Pána v modlitbe, aby v nás udržal obnovenú mladosť ducha.“ Práve tu je priestor, v ktorom koná Duch Svätý. Vďaka nemu je v nás tá mladosť, ktorá nás neustále obnovuje, pripomenul Petrov nástupca.

Kresťan nemôže byť smutný

Jeden svätec hovorieval: smutný svätý je svätec na zaplakanie. A tak aj „smutný kresťan je kresťanom na zaplakanie, to nejde“, zdôraznil Svätý Otec. Duch Svätý nás robí

 schopnými niesť kríže. Pápež pripomenul aj prvé liturgické čítanie zo Skutkov apoštolov, kde sa spomína, že Pavol a Sílas v okovách spievali Bohu chválospevy. Duch Svätý všetko obnovuje. „Duch Svätý je ten, kto nás sprevádza životom, kto nás podporuje“, je Utešiteľom, vysvetlil Svätý Otec.

„Utešiteľ: to slovo znamená „ten, ktorý je po mojom boku, aby ma podporoval“, aby som nepadol, aby som šiel vpred, aby som si uchoval túto mladosť Ducha. Kresťan je stále mladý, vždy. A keď začína srdce kresťana starnúť, začína sa zmenšovať jeho povolanie kresťana. Buď si mladý srdcom, dušou, alebo nie si plne kresťanom.“

Dôležitý je každodenný dialóg s Duchom Svätým

V živote budú bolesti – veď aj Pavol a Sílas boli bičovaní a veľa si vytrpeli, „i napriek tomu však boli plní radosti, spievali...“, zdôraznil Svätý Otec:

„Toto je mladosť. Mladosť, ktorá ti pomáha vždy hľadieť na nádej: vždy vpred! Avšak pre to, aby sme mali túto mladosť, je treba každodenný dialóg s Duchom Svätým, ktorý je vždy pri nás. On je veľkým darom, ktorý nám zanechal Ježiš: tou podporou, ktorá ti pomáha ísť vpred.“

Hriech dáva duši starnúť, Duch Svätý omladzuje

Aj keď sme hriešnikmi, Duch nám pomáha k pokániu a dáva nám hľadieť vpred, povedal pápež a veriacich vyzval k dialógu s ním: „Hovor s Duchom Svätým, on ti dodá podporu a prinavráti ti mladosť“. Hriech naopak „dáva starnúť, všetko robí starým“. V živote sú ťažké chvíle, no v týchto chvíľach „ cítime, že Duch nám pomáha ísť vpred (...) a prekonávať ťažkosti, dokonca aj mučeníctvo“, vysvetlil Svätý Otec a homíliu uzavrel týmito slovami:

„Vyprosujme si od Pána, aby sme nestratili túto obnovenú mladosť, aby sme neboli kresťanmi na dôchodku, ktorí stratili radosť a nenechajú sa viesť vpred... Kresťan nikdy nejde do penzie; kresťan žije – žije, pretože je mladý – ak je pravým kresťanom.“

-zk, jb-

28 mája 2019, 12:48
Čítaj celé >