Vatican News
2019.03.18 Messa Santa Marta 2019.03.18 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Ranná homília vo štvrtok 28. marca: Ako je to s mojou vernosťou Bohu?

V rannej homílii v Dome sv. Marty vo štvrtok 28. marca Svätý Otec vychádzal z biblických čítaní dňa (Jer 7,23-28; Ž 95,1-2.6-7.8-9; Lk 11,14-23). Pozastavil sa zvlášť pri slovách z Jeremiáša: „Zhynula vernosť, zmizla im z úst“ a pri Ježišových slovách: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

V prvom čítaní Boh posiela proroka Jeremiáša aby napomenul ľud, ktorého srdce sa zatvrdilo. A Žalm 95 hovorí: „Čujte dnes jeho hlas: Nezatvrdzujte svoje srdcia“. Svätý Otec to v homílii komentoval týmito slovami:

„Ľud bez vernosti, ktorý stratil zmysel pre vernosť. Toto je otázka, ktorú dnes Cirkev chce, aby sme si položili, každý z nás: „Stratil som vernosť k Pánovi?“ – „Nie, nie, každú nedeľu som na omši...“ – „To áno, avšak ide o vernosť srdca. Stratil som tú vernosť? Alebo je moje srdce tvrdé, tvrdošijné, hluché a nenecháva Pána vstúpiť, robí si čo chce, spraví zo tri-štyri veci, a potom si robí, čo chce?“ Toto je otázka pre každého jedného z nás: všetci si ju musíme položiť, pretože Pôstne obdobie slúži práve na to, aby sme preverili naše srdce. „Počúvajte dnes Pánov hlas,“ to je pozvanie Cirkvi. „Nezatvrdzujte si srdce“. Keď niekto žije s tvrdým srdcom, ktoré nepočúva Pána, dospeje to ešte ďalej než je nepočúvanie. Keď mu niečo od Pána nie je po vôli, s nejakou výhovorkou necháva Pána bokom, diskredituje ho, ohovára a hanobí.“

Evanjelium (Lk 11,14-23) hovorí o tom, ako niektorí zo zástupu Ježiša obvinili, že  „mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov“. Ježiš im dal odpoveď, ktorú uzavrel slovami: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

„Ježiš sa ich snaží presvedčiť, ale nič z toho... A nakoniec, tak ako prorok končí touto jasnou vetou – „vernosť zmizla“ – Ježiš končí inou vetou, ktorá nám môže pomôcť: „Kto nie je so mnou, je proti mne“. – „Nie, nie, ja som s Ježišom, avšak s určitým odstupom, príliš sa nepribližujem.“ – Nie, toto neexistuje. Buď si s Ježišom, alebo si proti nemu; buď si verný, alebo si neverný; buď máš poslušné srdce, alebo si stratil vernosť. Nech dnes každý premýšľa, počas svätej omše a potom počas dňa. Premýšľajme: „Ako je to s mojou vernosťou? Hľadám nejakú výhovorku, aby som odmietol Pána a diskreditujem ho?“ Nestrácajme nádej. Tieto dva výroky – „vernosť zmizla“ a „kto nie je so mnou, je proti mne“ – ešte dávajú priestor nádeji, aj pre nás.“

Svätý Otec napokon poukázal na verš pred evanjeliom: „Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný“.

„Ešte však je čas: „Navráťte sa ku mne s celým srdcom“, hovorí Pán, „pretože som milosrdný a ľútostivý“: ja na všetko zabudnem. Pre mňa je dôležité, aby si prišiel ku mne. Len na tom záleží, hovorí Pán. A na všetko ostatné zabúda. Toto je čas milosrdenstva, je to čas Pánovho zľutovania: otvorme si srdce, aby prišiel k nám.“

-zk, jb-

28 marca 2019, 16:43
Čítaj celé >