Hľadaj

Vatican News
2018.12.10 Messa Santa Marta 2018.12.10 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Pápež v Dome Svätej Marty: Pripravme si vieru na slávenie Vianoc

V homílii z rannej svätej omše v Dome Svätej Marty pápež František odporúčal vyprosovať si v druhý týždeň Adventu milosť pripraviť sa na slávenie Vianoc s ozajstnou vierou, nie svetsky či pohansky.

Z príbehu Lukášovho evanjelia o uzdravení chromého (Lk 5,17-26) Svätý Otec čerpal podnet na opätovné potvrdenie, že viera dodáva odvahu a je to cesta ako sa dotknúť Ježišovho srdca:

„Vyprosovali sme si vieru v tajomstvo Bohočloveka. Viera aj dnes v evanjeliu ukazuje, ako sa dotýka srdca Pána. Pán sa často vracia ku katechéze o viere, trvá na tom. „Keď videl ich vieru,“ hovorí evanjelium. Ježiš videl túto vieru pretože to chce odvahu, urobiť dieru v streche a spustiť lôžko s chorým... to si žiada odvahu. Takúto odvahu: títo ľudia mali vieru! Vedeli, že ak sa chorý dostane k Ježišovi, bude uzdravený.“

Pápež František pripomenul, že Ježiš „obdivuje u ľudí ich vieru“, tak ako v prípade stotníka, ktorý žiada o uzdravenie svojho služobníka; alebo u sýrofenickej ženy, ktorá prosí za dcéru posadnutú diablom, alebo aj u ženy, ktorá len dotknúc sa okraja Ježišovho plášťa sa uzdravuje z krvotoku, ktorý ju sužoval. Ale Ježiš tiež „vyčíta ľuďom ich malú vieru“, tak ako Petrovi, keď pochybuje. „S vierou je všetko možné“ – dodal Svätý Otec a dal veriacim nasledujúce odporúčanie:

„Dnes sme prosili o túto milosť: v tomto druhom týždni Adventu sa pripraviť s vierou na slávenie Vianoc. Je pravda, že Vianoce – ako všetci vieme – sa oslavujú neraz nie s veľkou vierou, ale oslavujú sa aj svetsky či pohansky; ale Pán nás žiada, aby sme to robili s vierou a my tento týždeň musíme žiadať o túto milosť: aby sme ich mohli sláviť s vierou. Nie je ľahké udržať si vieru, nie je ľahké brániť vieru: nie je to ľahké.“

Príznačným v tejto súvislosti je podľa slov pápeža Františka príbeh o uzdravení slepého v 9. kapitole Jána, jeho akt viery pred Ježišom, ktorého rozpoznáva ako Mesiáša. Potrebujeme sa s našou  vierou zveriť Bohu a brániť ju pred pokušeniami sveta, vyzval pápež František:

„Bude dobré dnes, a aj zajtra i počas týždňa, vziať si túto Jánovu 9. kapitolu a prečítať si tento krásny príbeh o chlapcovi slepom od narodenia. A zakončiť to vo svojom  srdci prejavom viery: „Verím, Pane. Pomôž mojej malej viere. Obráň moju vieru od svetskosti, od povier, od vecí, ktoré nie sú vierou. Ochráň ju od toho, že by sa zúžila na teórie, či už teologizujúce alebo moralizujúce... Nie. Vieru v teba, Pane.“

-mh, jb-

10 decembra 2018, 17:15
Čítaj celé >