Hľadaj

Vatican News
2018.12.20 Messa Santa Marta 2018.12.20 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Ranná homília o Zvestovaní: Boh prekvapení mení dejiny od koreňa

O tajomstve Zvestovania Panne Márii a o tom, ako „Boh prekvapení“ mení osud človeka kázal pápež František pri svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 20. decembra.

O dnešnej pasáži z Evanjelia podľa Lukáša je „ťažké kázať“, poznamenal Svätý Otec a dodal: „Boh prekvapení“ v ňom mení osud človeka.

„Úryvok Lukášovho evanjelia, ktorý sme si vypočuli, nám hovorí o rozhodujúcom momente dejín, o tom najrevolučnejšom momente. Je to intenzívna situácia, všetko sa mení, dejiny sa

 obracajú od základu. Je ťažké kázať o tomto úryvku. A keď na Vianoce či v deň Zvestovania vyznávame vieru, pri vyslovovaní tohto tajomstva si kľakáme. Je to moment, kedy sa všetko mení – všetko, od koreňa. Liturgicky je dnes deň koreňov. Antifóna, ktorá dnes naznačuje zmysel, je koreň Jesseho „z ktorého sa zrodí výhonok“. Boh sa znižuje, Boh vstupuje do dejín a robí tak svojím originálnym spôsobom –prekvapením. Boh prekvapení nás opäť raz prekvapuje.“

Pápež František v homílii znovu pripomenul slová evanjeliového čítania, aby zhromaždenie mohlo uvažovať nad tajomstvom Zvestovania:

„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.“

-zk-

20 decembra 2018, 12:13
Čítaj celé >