Hľadaj

Vatican News
2018.12.04 Messa Santa Marta 2018.12.04 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Utorková homília: Advent buduje pokoj napodobňovaním Boha

Pripraviť sa na Vianoce úsilím o budovanie pokoja vo vlastnej duši, v rodine i vo svete. K tomu dnes vyzval veriacich pápež František v homílii počas svätej omše v Dome sv. Marty. Ako pripomenul, vytvárať pokoj znamená napodobňovať Boha, stávajúc sa pokornými, bez ohovárania druhých či bez toho, aby sme ich zraňovali.

Svätý Otec v homílii komentoval obe dnešné liturgické čítania (Iz 11,1-10; Lk 10,21-24). Prorok Izaiáš hovorí o prísľube čias Pánovho príchodu: „Pán nastolí pokoj“ a „všetko bude nažívať v pokoji“, pripomenul pápež. Izaiáš to opisuje trochu idylickými, no krásnymi obrazmi: «Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka» a «chlapček ich bude zaháňať». Toto znamená, že Ježiš prináša pokoj, ktorý dokáže pretvoriť život i dejiny. Nazývajú ho „Kniežaťom pokoja“, pretože nám prichádza ponúknuť tento pokoj, vysvetlil Svätý Otec.

Pokoj v duši, pokoj v rodine

Čas Adventu je teda práve „časom na to, aby sme sa pripravili na tento príchod Kniežaťa pokoja. Je to čas na to, aby sme vytvorili pokoj v sebe“, vyzval pápež. V prvom rade sa

 máme zmieriť sami so sebou, uviesť do pokoja našu dušu. Mnohokrát my sami nie sme v pokoji, ale v úzkosti, v skľúčenosti, bez nádeje. Otázka, ktorú nám kladie Pán, znie: „V akom stave je tvoja duša dnes? Je v pokoji?“ Ak nie je, Svätý Otec navrhuje prosiť Knieža pokoja o to, aby ju upokojil, aby sa mohla pripraviť na stretnutie s ním. „Sme zvyknutí hľadieť na dušu druhých“, avšak „pohliadni na svoju dušu“, vyzval pápež.

Následne je podľa Svätého Otca treba budovať pokoj doma, v rodine. „V rodinách existuje mnoho smútkov, mnoho hádok, veľa malých vojen, niekedy veľa nejednoty“, skonštatoval Petrov nástupca a veriacich pozval, aby si aj v tomto prípade položili otázku, či v ich rodine panuje pokoj alebo vojna, či sa nestavia jeden proti druhému, či je tam nie nejednota, či tam existujú mosty, alebo rozdeľujúce múry.

Pokoj vo svete sa tvorí už v detstve

Treťou oblasťou, v ktorej pápež žiada budovať pokoj, je svet, v ktorom „je viac vojny než pokoja“, v ktorom „je mnoho vojen, nejednoty, nenávisti a veľa vykorisťovania. Nie je v ňom pokoj, povedal Svätý Otec: 

„Čo ja robím pre to, aby som napomohol pokoju vo svete? – „Ale veď ten svet je príliš ďaleko, otče.“ – Čo však robím, aby som napomohol pokoju v našej mestskej štvrti, v škole, na pracovisku? Vždy použijem nejakú zámienku, aby som mohol vstúpiť do vojny, nenávidieť, ohovárať druhých? Toto znamená vytvárať vojnu! Som mierny? Snažím sa vytvárať mosty? Neodsudzujem? Spýtajme sa aj detí: „Čo robíš v škole? Keď je tam spolužiak či spolužiačka, čo sa ti nepáči – niekto či už zlostný alebo slabý – podnecuješ šikanu, alebo pokoj? Snažíš sa o pokoj? Odpúšťaš vo všetkom?“ Byť tak tvorcami pokoja. Potrebujeme tento čas Adventu, prípravy na príchod Pána, ktorý je Kniežaťom pokoja.“

Budovať pokoj znamená napodobňovať Boha

Pokoj sa vždy vyvíja, nikdy nie je nehybný, a je „plodný“: „začína sa v duši a potom, ako vykoná celú tú zmierovaciu cestu, sa do nej vracia“, vysvetlil pápež:

„Vytvárať pokoj je tak trochu napodobňovaním Boha, keď chcel s nami uzavrieť pokoj a odpustil nám, poslal nám svojho Syna, aby vytvoril pokoj, aby bol Kniežaťom pokoja. Niekto by mohol povedať: „Otče, veď ja som neštudoval, ako sa buduje pokoj, nie som školená osoba, neviem to, som mladý...“ Ježiš nám v Evanjeliu hovorí, aký máme mať postoj: «Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým». Neštudoval si, nie si múdry... Staň sa maličkým, pokorným, staň sa služobníkom ostatných. Staň sa maličkým a Pán ti dá schopnosť porozumieť tomu, ako sa buduje pokoj a dá ti k tomu aj silu.“

Zastaviť sa pred možnosťou vytvorenia vojny

Modlitbou tohto Adventného obdobia má byť modlitba za pokoj, za to, aby sme žili v pokoji v našej duši, rodine i mestskej štvrti:

„Zakaždým, keď vidíme možnosť malej vojny – či už doma, vo svojom srdci alebo v škole, v práci, treba sa zastaviť a snažiť sa budovať pokoj. Nikdy, ale nikdy nezraňovať druhých. To nikdy. – „Otče, ako mám začať, aby som druhého nezranil?“ – „Neohováraj druhých, nestrieľaj prvý z kanóna“. Ak by sme všetci robili len toto, neohovárali druhých, pokoj by napredoval oveľa viac. Nech nám Pán pripraví srdce pre narodenie Kniežaťa pokoja. Pripraví nás však tým, že my budeme z našej strany robiť všetko pre budovanie pokoja: v mojom srdci, v mojej duši, v mojej rodine, škole, štvrti, na pracovisku. Byť mužmi a ženami pokoja.“

-zk, jb-

04 decembra 2018, 13:17
Čítaj celé >