Hľadaj

Vatican News
Kaplnku sv. Marty už zdobí adventný veniec Kaplnku sv. Marty už zdobí adventný veniec  (Vatican Media)

Advent je čas očisty pamäte, nádeje a bdelosti - ranná homília pápeža Františka

Pri rannom eucharistickom slávení v pondelok 3. decembra v kaplnke Svätej Marty pápež František hovoril o Advente ako príležitosti plne pochopiť Ježišovo narodenie v Betleheme a prehĺbiť svoj osobný vzťah s Božím Synom. Vysvetlil, že adventná príprava sa vzťahuje na tri rozmery: minulosť, budúcnosť a prítomnosť.

V deň liturgickej spomienky sv. Františka Xavérskeho pápež František v homílii pripomenul, že Advent, do ktorého sme včera vstúpili, je vhodným časom na očistu duše a rast vo viere. Vychádzal z evanjelia o stretnutí Ježiša v Kafarnaume so stotníkom, ktorý žiada o pomoc pre svojho ochrnutého služobníka, pripútaného na lôžko (Mt 8,5-11).

Minulosť - očista pamäte

Aj dnes sa môže stať, že sa nám viera stane zvykovou a zabudneme na jej „živosť“, poznamenal Svätý Otec. Zvykovosťou naša viera stráca na sile a stále sa obnovujúcej sviežosti. Vo svojej homílii pápež František pripomenul, že prvý rozmer Adventu sa týka minulosti, „očistenia pamäti“. Pamätajme dobre, „že sa nenarodil vianočný stromček“, ktorý je zaiste pekným symbolom, avšak ten, kto sa narodil, je Ježiš Kristus, zdôraznil Svätý Otec:

„Narodil sa Pán, narodil sa Vykupiteľ, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Áno, oslava... Stále nám to hrozí a vždy budeme mať pokušenie zosvetšťovať Vianoce, zosvetštiť ich, takže oslava prestáva byť kontempláciou - krásnou rodinnou oslavou v centre s Ježišom - a začína byť oslavou svetskou: nákupy, darčeky, ešte toto, ešte tamto... a Pán tam zostáva v zabudnutí. Aj v našom živote: áno, narodil sa, v Betleheme, ale... - A Advent je tu na očistenie pamäti tejto minulosti, tohto rozmeru.“

Budúcnosť - očista nádeje

Ďalej Advent slúži na „očistenie nádeje“, na prípravu na konečné stretnutie s Pánom, vysvetlil Svätý Otec:

„Pretože ten Pán, ktorý vtedy prišiel, sa vráti. On sa vráti! A vráti sa s otázkou na nás: „Aký bol tvoj život?“. Bude to osobné stretnutie. My sa dnes osobne stretneme s Pánom v Eucharistii, ale nemôžeme mať také osobné stretnutie s Vianocami spred 2000 rokov: na tie máme spomienku. Ale keď sa Pán vráti, toto osobné stretnutie budeme mať. Toto je očisťovanie nádeje.“

Prítomnosť – očista bdelosti

A nakoniec pápež František pozýva všetkých rásť v každodennom rozmere viery, a to napriek starostiam a zhonu, tak, že sa staráme o náš „vnútorný domov“. Náš Boh je v skutočnosti „Bohom prekvapení“ a kresťania by si mali každodenne všímať tie znamenia, ktorými k nám nebeský Otec dnes hovorí. Pápež František objasnil aj tento tretí rozmer adventnej očisty:

„Ten tretí rozmer sa týka každodennosti: očisťovanie bdelosti. Bdelosť a modlitba sú dve slová pre Advent. Pretože Pán prišiel do dejín v Betleheme a príde na konci sveta, a tiež na konci života každého z nás. Ale prichádza každý deň, v každej chvíli, do nášho srdca s vnuknutiami Ducha Svätého.“

-mh, jb-

Ranná svätá omša - zostrih (1 min.)
03 decembra 2018, 15:38
Čítaj celé >