Hľadaj

Vatican News
Na svätej omši s pápežom Františkom koncelebroval aj generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa Na svätej omši s pápežom Františkom koncelebroval aj generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa  (Vatican Media)

Homília z Domu sv. Marty: Cirkev dajú do poriadku biskupi pokorní a slúžiaci

Pokorný, mierny, nie mocipán – týmito charakteristikami opísal pápež František, aký má byť biskup. Urobil tak v deň spomienky na svätého biskupa a mučeníka Jozafáta v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Svätý Otec vychádzal z prvého liturgického čítania z Listu Títovi (Tít 1,1-9), v ktorom sv. Pavol zveruje Títovi úlohu usporiadať miestnu Cirkev a hovorí tiež o vlastnostiach biskupa.

Cirkev sa nezrodila kompletne usporiadaná

Cirkvi pri jej zrode nechýbalo nadšenie, ale nechýbal jej ani neporiadok, poznamenal pápež František, pričom pripomenul „obdivuhodné veci“, ktoré boli dosiahnuté. Netreba preto panikáriť, pretože okrem zmätku je tu prítomná aj sila Ducha Svätého, a to je „dobré znamenie“.

„Cirkev sa nikdy nerodila plne usporiadaná, so všetkým na poriadku, bez problémov, bez konfúzie. Nie, vždy sa rodila takto. A táto konfúzia, tento neporiadok sa má usporiadať. Je to tak, pretože veci sa musia usporiadať, pomyslime napríklad na prvý Jeruzalemský koncil, kde prebiehal boj medzi kresťanmi pochádzajúcimi zo židovstva a tými z pohanstva... Uvážme dobre: zvolajú koncil a veci tak usporiadajú.“

Biskup je správca Boží, nie majetkový

Práve preto Pavol nechal Títa na Kréte, aby veci usporiadal, pripomenúc mu, že „prvoradá je viera“, vysvetlil ďalej Svätý Otec. V rovnakom čase dal Pavol kritériá a pokyny ohľadom osoby biskupa „ako Božieho správcu“.

„Definícia, ktorou opisuje biskupa, je „Boží správca“, nie správca majetkov, moci, záujmových skupín. Nie, (je správca) Boží. Vždy musí korigovať seba samého a pýtať sa: „Som Božím správcom, alebo som podnikateľom?“ - Biskup je Boží správca. Musí byť bezúhonný - týmto istým slovom sa Boh obrátil na Abraháma: „Kráčaj v mojej prítomnosti a buď bezúhonný“. Je to základná vlastnosť toho, kto je na čele.“

Profil na výber biskupa

Pápež František v duchu slov sv. Pavla pripomenul aj aký nemá byť biskup. Nemá byť arogantný ani pyšný, nie hnevlivý ani zapredaný vínu, čo bol jeden z najrozšírenejších zlozvykov v Pavlovej dobe, nie kšeftár a ani nie naviazaný na peniaze. Bolo by „pohromou pre Cirkev“, keby biskup mal čo i len jeden z týchto nedostatkov. Naopak špecifiká Božieho služobníka sú tieto: je „pohostinný“, „milovník dobra“, „triezvy, spravodlivý, svätý, zdržanlivý, verný slovu zdravej viery, ktorá mu bola zverená.“

„Taký je biskup. To je profil biskupa. A keď sa robí výber pre voľbu biskupov, bolo by dobré si na začiatku klásť tieto otázky, aby sa vedelo, či sa môže pokračovať v ďalšom skúmaní. Ale hlavne sa vidí, že biskup musí byť pokorný, mierny, služobník, nie mocipán. Toto je Božie slovo. - „Áno, otče, toto je pravda, toto sa má robiť po II. vatikánskom koncile...“ - „Nie, už od Pavla!“ Toto nie je pokoncilová novinka. Toto je od začiatku, odkedy si Cirkev uvedomila, že sa musí dať do poriadku takýmto typom biskupov.“

„V Cirkvi sa nedá nastoliť poriadok bez takéhoto postoja biskupov,“ zhrnul svoju homíliu pápež František. To, čo sa počíta pred Bohom nie je sympatickosť a pekné kázanie, ale pokora a služba. Pripomenúc spomienku sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, pápež poprosil o modlitbu za biskupov, aby „boli takými,  aby sme boli takými, akými nás Pavol žiada, aby sme boli.“

Rovnakú výzvu k modlitbe za biskupov dnes rozoslal Svätý Otec aj prostredníctvom sociálnej siete: „Modlime sa dnes za biskupov, aby boli vždy takými, ako to od nich žiada sv. Pavol: pokorní, mierni, tí, ktorí slúžia.“

Na svätej omši s pápežom Františkom koncelebrovala skupina jezuitských provinciálov z viacerých krajín spolu s generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej pátrom Arturom Sosom, ktorý 12. novembra slávi svoje 70. životné jubileum. 

-ab-

12 novembra 2018, 14:22
Čítaj celé >