Hľadaj

Vatican News
2018.10.11 Messa Santa Marta 2018.10.11 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Štvrtková ranná homília Svätého Otca: Byť neodbytní v modlitbe

Keď Pána o niečo prosíme, musíme byť odvážni – o tomto dnes hovoril pápež František v homílii pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty.

V centre kázne Svätého Otca dnes bol úryvok z Evanjelia podľa Lukáša (11,5-13), v ktorom sa hovorí o tom, ako sa máme modliť. Ježiš svojim učeníkom rozpráva príbeh o mužovi, ktorý o polnoci klope na dvere svojho priateľa a prosí ho o chlieb. Priateľ mu odpovedá, že to nie je ten správny moment, lebo je už v posteli, avšak nakoniec sa zdvihne a dá mu to, o čo žiada.

Modliť sa s odvahou a neúnavne

Pápež František zdôraznil tri prvky: človek v núdzi, priateľ, chlieb. Muž z evanjelia svojou návštevou priateľa prekvapil a jeho prosba o pomoc je  nástojčivá, pretože má dôveru v priateľa, ktorý má to, čo on potrebuje. Prosí „s neodbytnosťou“ - a týmto spôsobom nás chce Pán naučiť, ako sa treba modliť, povedal Svätý Otec:

„Treba sa modliť s odvahou, pretože keď sa modlíme, zvyčajne máme istú potrebu. Priateľom je Boh – on je bohatý priateľ, ktorý má chlieb, má to, čo potrebujeme. Akoby Ježiš povedal: „V modlitbe buďte neodbytní. Neunavte sa“. Avšak neunavte sa v čom? – V prosení. Proste a dostanete.“

Modlitba nie je čarovnou paličkou

Ako pokračoval pápež, „modlitba nie je ako čarovná palička“, nie je to tak, že hneď, keď poprosíme, už to aj dostaneme. Nejde o to, aby sme povedali dva Otčenáše a potom šli preč:

„Modlitba je istou prácou: prácou, ktorá si od nás vyžaduje vôľu, stálosť, vyžaduje si, aby sme boli odhodlaní, bez ostychu. Prečo? Pretože klopem na dvere môjho priateľa. Boh je priateľom a s priateľom to je možné. Stála, neodbytná modlitba. Pomyslime napríklad na svätú Moniku, koľko rokov sa takto modlila – a to aj so slzami – za obrátenie svojho syna. A Pán nakoniec otvoril dvere.“

Zápasiť s Pánom o vypočutie modlitby

Pápež František uviedol aj ďalší príklad, ktorý sa stal v Buenos Aires: jeden muž, robotník mal dcéru, ktorá bola na pokraji života, lekári jej nedávali žiadnu nádej. A tak šiel 70 kilometrov, až do Svätyne Panny Márie z Luján. Prišiel tam v noci a chrám bol zamknutý, no on sa celú noc vonku modlil k Panne Márii: „Chcem svoju dcéru, chcem svoju dcéru. Ty mi ju môžeš dať“. A keď sa ráno vrátil do nemocnice, našiel manželku, ktorá mu povedala: „Lekári ju viezli na ďalšie vyšetrenie, nevedia si vysvetliť, prečo sa prebudila a pýtala si jesť. Nič jej nie je a je mimo nebezpečenstva.“ Ten muž vedel, ako sa modliť, skonštatoval Petrov nástupca.

Volanie detí, ktoré prinesie ovocie

Pápež uviedol aj príklad nezbedných detí, ktoré keď niečo chcú, kričia a plačú, hovoriac: „Ja to chcem!“ A nakoniec im rodičia ustúpia. Niekto sa však môže spýtať: A Boh sa nenahnevá, ak budem takto prosiť? Sám Ježiš, predvídajúc to, nám povedal: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

„On je priateľom – vždy dáva dobré veci. A dáva oveľa viac – ja prosím o vyriešenie tohto problému a on ho vyrieši a dá ti ešte aj Ducha Svätého. Dá oveľa viac. Porozmýšľajme trochu: ako sa modlím? Ako nejaký papagáj? Modlím sa skutočne s potrebou v srdci? Zápasím s Bohom v modlitbe, aby mi dal to, čo potrebujem, ak je to správne? Poučme sa z tohto evanjeliového úryvku, ako sa modliť.“

-zk-

11 októbra 2018, 13:04
Čítaj celé >