Hľadaj

Vatican News
Pápež František počas svätej omše Pápež František počas svätej omše   (Vatican Media)

Kríž nás učí, že sa nemusíme báť porážok, na konci je víťazstvo

Na sviatok Povýšenia svätého Kríža pápež František svoju rannú homíliu venoval meditácií nad neúspechom, a tiež povýšením Ježiša, ktorý „na seba vzal všetky hriechy sveta“. Satan je uviazaný na reťazi, ale ešte breše a ak sa priblížiš, tak „ťa zničí“.

Ježišov kríž nás učí, že v živote existuje pád a víťazstvo, ale tiež, aby sme sa nebáli v „ťažkých chvíľach“, ktoré môžu byť osvetlené svetlom kríža, symbolom Božieho víťazstva nad zlom. Zlo je Satan, ktorý je zničený a priviazaný na reťazi, ale „ešte breše“ a ak sa priblížiš, aby si ho pohladkal, tak „ťa zničí“. Toto sú myšlienky z dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorou sa prihovoril veriacim prítomným v kaplnke Domu sv. Marty.

Ježišova porážka osvetľuje naše ťažké chvíle

Kontemplovať kríž, symbol kresťana, vysvetlil pápež, je pre nás kontemplovaním symbolu porážky, ale tiež symbolu víťazstva. Na kríži krachuje „všetko to, čo Ježiš urobil počas života“ a končí sa všetka nádej ľudí, ktorí Ježiša nasledovali.

„Nemajme strach meditovať kríž ako pamätník porážky, neúspechu. Pavol, keď uvažuje nad tajomstvom Ježiša Krista, nám hovorí silné veci, hovorí nám, že Ježiš vyprázdnil seba samého, zničil seba samého, stal sa hriechom až do krajnosti, prijal všetok náš hriech, všetky hriechy sveta, bol „handrou“, odsúdencom. Pavol nemal strach ukázať túto porážku a aj toto môže dať trochu svetla našim ťažkým chvíľam, našim chvíľam porážok, no kríž je tiež pre nás kresťanov znamením víťazstva.“

Satana na Veľký piatok upadol do „veľkej pasce“

Prvé čítanie z Knihy Numeri (Nm 21, 4c-9) opisuje chvíľu počas Exodu, v ktorej Izraelský ľud reptal a „bol potrestaný hadmi“. A to poukazuje na „starého hada“, Satana, „veľkého žalobcu“, pripomenul František. Ale ako povedal Pán Mojžišovi, had, ktorý spôsoboval smrť, bude vyzdvihnutý a daruje záchranu. A toto, komentoval pápež, „je proroctvo“. Vskutku, „Ježiš, tým, že sa stal hriechom, porazil tvorcu hriechu, porazil hada“. Satan bol na Veľký piatok „veľmi šťastný, a to až tak, že si nevšimol“ veľkú pascu „dejín, do ktorej upadol“, zdôraznil pápež.

Pohltí Ježiša, ale aj jeho božstvo a prehrá

Ako hovoria cirkevní otcovia, Satan „videl Ježiša zničeného a otrhaného a ako hladná ryba, ktorá ide za návnadou na háčiku, aj on šiel a zhltol Ježiša“. „Ale v tom momente zhltol aj božstvo, pretože bolo návnadou na háčiku spolu s rybou.“ „A v tej chvíli je Satan zničený navždy. Nemá silu, kríž sa v tomto momente stáva znamením víťazstva“, pokračoval ďalej Svätý Otec.

Starý had je uviazaný na reťazi, ale nesmieš sa približovať

„Naše víťazstvo je Ježišov kríž, víťazstvo nad našim nepriateľom, veľkým starým hadom, veľkým žalobcom“. Krížom „sme boli zachránení, tou cestou, ktorou Ježiš chcel zísť až do najväčších hĺbok, avšak s božskou silou“, zdôraznil pápež František.

„Ježiš povedal Nikodémovi: „Keď budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe“. Ježiš vyzdvihnutý a Satan zničený. Ježišov kríž má byť pre nás príťažlivý, pozeraj naň, pretože je silou pre pokračovanie vpred. A starý zničený had ešte breše, ešte hrozí, ale – ako hovorili cirkevní otcovia – je to pes na reťazi. Nepribližuj sa k nemu a neuhryzne ťa. Ak ho však ideš pohladkať, pretože ťa k nemu vedie okúzlenie, akoby bol len šteniatkom, priprav sa, zničí ťa.“

Byť pred krížom, znamením porážky a víťazstva

Náš život ide ďalej s Kristom víťaziacim a zmŕtvychvstalým, ktorý nám posiela Ducha Svätého, ale tiež s tým psom uviazaným na reťazi, „ku ktorému sa nesmiem priblížiť, lebo ma uhryzne“, vysvetlil Svätý Otec.

„Kríž nás učí tomu, že v živote je neúspech i víťazstvo. Musíme byť schopní tolerovať prehry, niesť ich s trpezlivosťou, aj porážky našich hriechov, pretože On za nás zaplatil. Znášať ich v Ňom, prosiť o odpustenie v Ňom, no nikdy sa nedať zvábiť tým uviazaným psom. Dnes bude dobré, ak doma v pokoji pobudneme 5,10, 15 minút pred Kristom na kríži  – tým, čo máme  doma alebo tým na ruženci. Pozeraj na neho, je naším znamením porážky, ktorá podnecuje prenasledovanie, ktorá nás ničí a je tiež našim znamením víťazstva, pretože tam Boh vyhral.“

-ab-

14 septembra 2018, 14:55
Čítaj celé >