Hľadaj

Vatican News
Pápež František počas rannej svätej omše Pápež František počas rannej svätej omše   (Vatican Media)

Pápež František: Diabol si slúži pokrytcami, Ježiš učí pravej láske

Počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty Svätý Otec veriacich vyzval, aby boli milosrdní ako Ježiš, dali ho do centra svojho života a neodsudzovali druhých.

Prosme Ježiša, aby vždy chránil prostredníctvom „svojho milosrdenstva a odpustenia“ našu Cirkev, „ktorá je svätá a je matka, avšak je plná hriešnych detí akými sme aj my“. Túto modlitbu predniesol pápež František v kaplnke Domu sv. Marty. Pri svojej dnešnej homílii vychádzal z prvého liturgického čítania z Prvého listu Korinťanom (1Kor 15, 1-11) a z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 7, 36-50), ktorého centrum tvoria Ježišove slová: «Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje».

Ježiš si všíma aj malé gesto lásky

Svätý Otec František hneď na úvod predstavil „tri skupiny osôb“ v dnešných liturgických čítaniach: Ježiša a jeho učeníkov, Pavla a hriešnu ženu – jednu z tých, ktoré boli určené „na navštevovanie v tajnosti“ a to aj „farizejmi“, alebo „na ukameňovanie“ a potom zákonníka. Pápež zdôraznil, ako sa žena ukázala „s láskou, s veľkou láskou voči Ježišovi“, neskrývajúc, že je „hriešnica“. To isté platí o Pavlovi, ktorý napísal: «Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy». Obidvaja teda hľadali Boha „s láskou, avšak s polovičnou láskou“. Pavol preto – vysvetlil Svätý Otec –, „lebo si myslel, že láska je zákon a mal uzavreté srdce voči zjaveniu Ježiša Krista – prenasledoval kresťanov, a to pre horlivosť voči zákonu, pre túto nezrelú lásku“. A žena hľadala lásku, „trošku lásky“. Svätý Otec komentoval Ježišove slová i zmýšľanie farizejov:

«Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje». „Akože miluje? Tieto nevedia milovať.“ Hľadajú lásku. A Ježiš, hovoriac o nich, raz uviedol, že nás budú predbiehať do Nebeského kráľovstva. „Aký to škandál títo ľudia!“-volajú farizeji. Ježiš hľadí na malé gesto lásky, na malé gesto dobrej vôle, príjme ho a rozvíja. Toto je Ježišovo milosrdenstvo, vždy odpúšťa, vždy prijíma.“

Škandál pokrytcov

Pokiaľ ide o zákonníkov, pápež František upozorňuje, že „majú postoj, ktorý pokrytci používajú často – pohoršujú sa“. A hovoria:

„Pozri, aký škandál! Takto sa nesmie žiť! Stratili sme hodnoty... Teraz majú všetci právo vstúpiť do kostola, aj rozvedení, všetci. Ale kde to sme?“ Toto je škandál pokrytcov. Toto je dialóg medzi veľkou láskou, ktorá odpúšťa všetko, tou Ježišovou a medzi polovičnou láskou Pavla a aj tej spomínanej ženy, a tiež našou láskou, ktorá je neúplná, pretože nikto z nás nebol vyhlásený za svätého. Povedzme si pravdu. A pokrytectvo. Pokrytectvo takzvaných „spravodlivých“, „čistých“, tých, ktorí sa považujú za zachránených pre svoje vonkajšie zásluhy.“

V dejinách je Cirkev prenasledovaná pokrytcami

Ježiš rozpoznáva, že tieto osoby navonok ukazujú „všetko pekné“, hovorí o „obielených hroboch“ – avšak vo vnútri je „zápach“ a hniloba.

„Cirkev, keď kráča dejinami, je prenasledovaná pokrytcami, pokrytcami vnútornými i vonkajšími. Diabol nemá čo robiť s kajúcimi hriešnikmi, pretože hľadia na Boha a hovoria: „Pane, som hriešnik, pomôž mi“. A diabol je bezmocný, avšak je silný pri pokrytcoch. Pri nich je silný a  používa ich na ničenie, na ničenie ľudí, na ničenie spoločnosti, na ničenie Cirkvi. Bojovým koňom diabla je pokrytectvo, pretože on je klamár, ukazuje sa ako mocný, krásny princ, avšak za chrbtom je vrahom.“

Svätý Otec prítomných vyzval, aby nezabudli, že Ježiš odpúšťa, prijíma, používa milosrdenstvo – to „slovo, na ktoré často zabúdame, keď ohovárame iných“. Pápežovým pozvaním je teda „byť milosrdní ako Ježiš a neodcudzovať iných. Dať Ježiša do centra.“ Kristus v skutočnosti odpúšťa ako Pavlovi, „hriešnikovi, prenasledovateľovi, s polovičnou láskou“, tak aj žene – „hriešnici, s neúplnou láskou“. Len takto môžu stretnúť „skutočnú lásku“, ktorou je Ježiš, zatiaľ, čo pokrytci „sú neschopní stretnúť lásku, pretože majú uzavreté srdce“.

-ab-

20 septembra 2018, 12:03
Čítaj celé >