Cerca

Vatican News
Svätá omša v Dome sv. Marty Svätá omša v Dome sv. Marty  (Vatican Media)

Ranná homília: Evanjelizátor slúži nezištne, vedený Duchom

Pápež František dnes ráno slávil svätú omšu v kaplnke Domu sv. Marty, počas ktorej sa v homílii zameral na tri rozmery evanjelizácie. Sú nimi ohlasovanie, služba a bezplatnosť.

Vychádzajúc z dnešných liturgických čítaní z liturgickej spomienky sv. apoštola Barnabáša (Sk 11,21b-26; 13,1-3, Mt 10,7-13) Svätý Otec vysvetlil, že Duch Svätý je protagonistom, čiže hlavným aktérom ohlasovania, ktoré neznamená jednoduché „kázanie“ alebo „šírenie“ nejakých ideí, ale je dynamickým pohybom schopným „meniť srdcia“ vďaka pôsobeniu Ducha Svätého.

Nie podnikateľstvo, ale spojenie s Duchom Svätým

Na dôležitosť správneho postoja k evanjelizácii upozornil pápež František, keď skonštatoval: „Videli sme pastoračné plány dobre pripravené, dokonalé“, ktoré „ale neboli nástrojom evanjelizácie“, pretože boli jednoducho samoúčelné, „nemali schopnosť meniť srdcia“.

„To, k čomu nás pozýva Ježiš nie je podnikateľská činnosť, s  podnikateľským prístupom, nie. Je to spojenie s Duchom Svätým. V tomto je tá odvaha. Pravá odvaha evanjelizácie nie je ľudská svojhlavosť. Nie. To Duch Svätý ti dáva odvahu a posúva ťa ďalej.“

V cirkvi treba slúžiť, a nie robiť kariéru

Druhý rozmer evanjelizácie, na ktorý sa zameral Svätý Otec je rozmer služby, konanej aj v „malých veciach“. Je pomýlené nárokovať si posluhovanie po spravení kariéry v Cirkvi alebo v spoločnosti. Ako dodal pápež František „šplhať sa v Cirkvi je znakom neznalosti čo je to evanjelizácia“, že totiž „ten, kto rozkazuje má byť ako ten, kto slúži“.

„Môžeme hlásať dobré veci, ale bez služby to nie je ohlasovaním, javí sa, ale nie je. Pretože Duch ťa vedie nielen k ohlasovaniu právd Pána a jeho života, ale ťa vedie tiež k službe bratom a sestrám. Služba. Aj v malých veciach. Je povážlivé, keď sa nájdu takí  evanjelizátori, ktorí sa nechajú obsluhovať a žijú tak, aby sa im slúžilo. Je to mrzké. Akoby boli kniežatami evanjelizácie.“

Nezištnosť evanjelizácie

Napokon je tu nezištnosť, pretože nikto sa nemôže sám vykúpiť vďaka svojim schopnostiam. Pán nám pripomína: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

„My všetci sme boli nezištne zachránení Ježišom Kristom, a teda máme dávať zadarmo. Pastorační pracovníci evanjelizácie sa musia naučiť túto vec, ich život musí byť nezištný, pre službu, pre ohlasovanie, sú nesení Duchom. Ich vlastná chudoba ich vedie k otvoreniu sa Duchu Svätému.“

-ab, jb-

11 júna 2018, 12:44
Čítaj celé >