Cerca

Vatican News
2018-05-18 Messa Santa Marta Svätý Otec počas slávenia rannej svätej omše  (Vatican Media)

Pápež František: Láska je prvý krokom v rozhovore s Pánom

„Milovať, byť starostlivým pastierom a pripraviť sa niesť kríž“, to sú tri postoje, ktorými pápež František charakterizoval dobrého pastiera v dnešnej rannej homílii.

V kaplnke Domu sv. Marty dnes ako zvyčajne Svätý Otec slávil rannú svätú omšu, pri ktorej komentoval Evanjelium podľa Jána (Jn 21, 15-19) opisujúce posledný rozhovor medzi Pánom a Petrom. Pre „Šimona, syna Jánovho“ je to rozhovor plný spomienok - počínajúc od zmeny jeho mena, prechádzajúc chvíľami slabosti až po „zaspievanie kohúta“. Ide o mentálnu cestu, ktorou Pán chce, aby prešiel každý z nás, aby sme si „pripomenuli cestu, ktorú sme prešli“ s Ním.

Prvý krok v dialógu s Pánom je láska

V homílii pápež František rozobral tri postoje, s ktorými sa Pán obracia na Petra: „miluj ma, staraj sa o stádo a priprav sa“. Pripomína predovšetkým lásku, základné pravidlo k tomu, aby sme mohli byť skutoční nasledovníci Božieho Syna, a potom pasenie, starostlivosť, pretože skutočnou identitou pastiera je pásť, „totožnosťou, biskupa, kňaza, je byť pastierom.“

„«Miluj ma, pas a priprav sa». Miluj ma viac ako ostatní, miluj ma tak, ako môžeš, ale miluj ma. To je to, čo žiada Ježiš od pastierov a tiež od všetkých nás. «Miluj ma». Prvý krok v rozhovore s Pánom, je láska“.

Plán cesty pastiera

Svätý Otec zreteľne pripomenul, že tí, ktorí prijímajú Pána, musia byť pripravení na „mučeníctvo“, na „nesenie kríža“, na to, že budú vedení tam, kam si neprajú. Toto je však kompas, ktorý určuje putovanie pastiera.

„Priprav sa na skúšky, priprav sa zanechať všetko, pretože príde niekto iný a urobí veci inak. Priprav sa na toto pokorenie v živote. Povedú ťa po ceste ponižovania, možno po ceste mučeníctva. A tí, ktorí ťa chválili, keď si bol pastierom a hovorili o tebe pekne, teraz ťa budú ohovárať, pretože ten, ktorý príde po tebe, sa im bude zdať lepší. Priprav sa. Priprav sa na nesenie kríža, keď ťa povedú, kam nechceš. Miluj ma, pas, priprav sa. Toto je plán cesty pastiera, jeho kompas.“

„Nie“ cirkevným skupinkám

Časť rozhovoru, ktorou končí Evanjelium podľa Jána, viedla pápeža Františka upriamiť pozornosť na posledné pokušenie, ktoré je tak veľmi rozšírené – starať sa do života iných, bez toho, aby sme hľadeli na vlastné veci.

„Staraj sa o svoje veci, a nepchaj nos do života iných. Pastier miluje, pasie, pripravuje sa na nesenie kríža, na zriekanie sa a nepchá nos do života iných, nestráca čas v „skupinkách“, v cirkevných skupinkách. Miluje, pasie,  pripravuje sa a nepoddáva sa pokušeniu.“

-ab-

18 mája 2018, 15:42
Čítaj celé >