Cerca

Vatican News
2018-05-08 Messa Santa Marta Pápež František počas slávenia svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Nepribližuj sa diablovi, hoci je na reťazi, varoval pápež

Ako reagovať na diabla, ktorý zvádza a klame? Vo svojej homílii v utorok ráno pápež František vysvetlil, ako bojovať proti diablovým pokušeniam a zvíťaziť nad nimi.

K diablovi sa nemáme približovať, ani s ním viesť dialóg. „Je premožený“, ale stále nebezpečný, pretože zvádza a tak ako zúrivý pes uviazaný na reťazi uhryzne, ak ho chceš pohladiť. Takto vystríhal pápež František v príhovore počas rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Celé svoje zamyslenie venoval postave diabla, ktorý nie je mŕtvy, ale «už je odsúdený», ako stojí v dnešnom Evanjeliu podľa Jána (Jn 16,5-11).

Pozor na diablovo zvádzanie

Dá sa povedať, že diabol je umierajúci, hoci už bol premožený, vysvetlil pápež František a dodal, nie je jednoduché sa o tom presvedčiť, pretože, „diabol je zvodca“, ktorý „vie, aké slová na nás platia“, keďže „nám sa páči byť zvádzaní“.

„A on má túto schopnosť, schopnosť zvádzať. A tak je veľmi ťažké pochopiť, že je premožený, lebo on sa ukazuje s veľkou mocou, veľa ti nasľubuje, prinesie ti krásne dary, pekne zabalené: «Ó, aké krásne!» – ale ty nevieš čo je vo vnútri - «ale vonkajší papier je pekný». Zvedie nás tým balíčkom bez toho, aby nám ukázal, čo je vo vnútri. Vie osloviť našu márnivosť, našu zvedavosť, svojimi návrhmi.“

Jeho svetlo je oslňujúce, ale prchavé

Lovci radia nepribližovať sa k zdochýnajúcemu krokodílovi, pretože jedným švihnutím chvosta môže ešte zabiť. Rovnako aj diabol, ktorý „mimoriadne nebezpečný“, predstavuje sa s celou svojou mocou, „jeho návrhy sú všetko klamstvá“, „a my, blázni mu veríme“, dodal Svätý Otec. Diabol, je naozaj „veľký klamár, otec lži“. „Vie pekne hovoriť“, „je schopný spievať, aby oklamal“, „je odsúdený, ale správa sa ako víťaz.“ Jeho svetlo je oslňujúce „ako ohňostroj“, ale netrvá dlho, zhasne, zatiaľ to Pánovo je „mierne, ale trvalé“.

Modliť sa, bdieť a postiť sa

Ako zdôraznil pápež František „diabol nás zvádza, vie osloviť našu márnivosť, zvedavosť, a my kúpime všetko“, to znamená „upadneme do pokušenia“. Je teda „nebezpečným odsúdeným“. „Musíme si dať pozor na diabla“, varoval Svätý Otec pozývajúc, ako hovorí Ježiš, bdieť, modliť sa a postiť. Tak sa víťazí nad pokušením.

Nepribližovať sa k nemu, hoci je na reťazi

Základom je „nepribližovať sa k nemu“, pretože, ako hovorili cirkevní otcovia, je ako „zúrivý, besný“ pes, uviazaný na reťazi, takého netreba hladkať, pretože hryzie:

„Ak sa duchovne približujem k tej a tej myšlienke, ak si pripúšťam tú a tú túžbu, ak idem tam a tam, približujem sa k zúrivému psovi na reťazi. Prosím, nerobme to.

«Mám veľkú ranu...» – «Kto ti ju spravil?» – «Pes.» – «Ale bol na reťazi?» – «Hm, áno, išiel som ho pohladiť.» – «Nuž, tak si si o to koledoval.» Tak je to: nikdy sa nepribližujme, hoci je na reťazi. Nechajme ho tam, uviazaného.“

Neviesť dialóg s démonom

A tak musíme byť pozorní a neviesť dialóg s diablom ako to naopak urobila Eva: „pokladala sa za veľkú teologičku, a padla“. Ježiš to nerobí, na púšti odpovedá Božím slovom. Vyháňa démonov, niekedy sa ich pýta na meno, ale nevedie s nimi dialóg. Pápežovo napomenutie je tu veľmi jasné: „S diablom sa dialóg nevedie, pretože on vyhrá, je inteligentnejší ako my.“

Nachádzať útočište u Božej Matky

Diabol sa preoblieka za anjela svetla, ale „je anjelom tmy, anjelom smrti“:

„Je to odsúdenec, porazenec, je uviazaný na reťazi a hynúci, ale je schopný napádať. A my sa musíme modliť, konať pokánie, nepribližovať sa, neviesť s ním dialóg. A nakoniec ísť za matkou, ako deti. Keď majú deti strach, idú za mamou. „Mama, bojím sa! - takto prídu za mamou, keď majú zlé sny. Treba ísť za Pannou Máriou, ona nás stráži. A cirkevní otcovia, predovšetkým ruskí mystici hovoria, že v čase duchovného nepokoja sa treba utiekať pod plášť Presvätej Bohorodičky. Poďme za Matkou. Ona nech nám pomáha v tomto boji proti tomu premoženému, proti tomu psovi na reťazi, aby sme nad ním zvíťazili.“

-ab, jb-

08 mája 2018, 15:53
Čítaj celé >