Cerca

Vatican News
Pápež František počas slávenia rannej svätej omše Pápež František počas slávenia rannej svätej omše  (Vatican Media)

Pápež v rannej homílii: Dych kresťana je radostný pokoj

„Kresťanská radosť je pokoj. Pokoj, ktorý je hlboký, pokoj srdca, pokoj, ktorý nám môže dať iba Boh“, týmito slovami charakterizoval skutočnú kresťanskú radosť Svätý Otec pri dnešnej rannej svätej omši.

Radosť „je dýchaním kresťana“, radosť pochádzajúca z pravého pokoja, a nie tá klamná, akú ponúka súčasná kultúra „vymýšľajúca množstvo vecí pre zábavu“, nespočetné „kúsky sladkého života“ (dolce vita). Počas svätej omše slávenej v kaplnke Domu sv. Marty sa pápež František vrátil k rozprávaniu o jednom z charakteristických znakov kresťanstva: radosti, prežívanej napriek skúškam a problémom.

Dychom kresťana je radosť

Svätý Otec kázal na dnešné liturgické čítania z Listu sv. Petra (1 Pt 1,3-9) a z Evanjelia podľa Marka (Mk 10,17-27). Evanjelium hovorí o bohatom mladíkovi, ktorý sa nedokázal zriecť svojho bohatstva a zostal smutný. Pápež František poznamenal, že skutočný kresťan nemôže byť „zachmúrený“ alebo „smutný“. „Byť mužom a ženou radosti“, vysvetlil, znamená „byť mužom a ženou pokoja, znamená to byť mužom a ženou útechy“:

„Kresťanská radosť je dychom kresťana, kresťan, ktorý nie je radostný v srdci, nie je dobrým kresťanom. Je to ako dýchanie, spôsob vyjadrenia kresťana, radosť. Nie je to niečo, čo si kúpim alebo čo sám s námahou robím. Nie, je to ovocie Ducha Svätého. Ten kto spôsobuje radosť v srdci, je Duch Svätý“.

Prvý krok k radosti je pokoj

Pevná skala, na ktorej spočíva kresťanská radosť, je pamäť. Vskutku, nemôžeme zabudnúť „na to, čo Pán urobil pre nás“, keď nás „znovuzrodil“ pre nový život. A podobne je tu nádej v to, čo nás čaká, stretnutie s Božím Synom. Pamäť a nádej sú dve zložky, ktoré kresťanom umožňujú žiť v radosti, nie prázdnej a bujarej, ale v radosti, ktorej „prvým stupňom“ je pokoj. Pápež František pokračoval:

„Radosť nie je žiť výbuchmi smiechu. Nie, to nie je ono. Radostný neznamená byť zábavným. To nie je ono. Je to iná vec. Kresťanská radosť je pokoj. Pokoj, ktorý je v koreňoch, pokoj srdca, pokoj, ktorý nám môže dať jedine Boh. Toto je kresťanská radosť. Nie je ľahké si zachovať túto radosť.“

Kultúra „kúskov sladkého života“

Súčasný svet, pokračoval Svätý Otec v homílii, sa bohužiaľ uspokojuje s „kultúrou, ktorá nie je radostná“, s „kultúrou, v ktorej sa vymýšľajú mnohé veci kvôli zábave“, veľa „malých kúskov sladkého života“, ktoré však nenapĺňajú úplne. V skutočnosti radosť nie je „niečo, čo sa kúpi na trhu“, „je to dar Ducha“ a vibruje aj „v ťažkých chvíľach, v okamihoch skúšok“.

„Existuje istý dobrý nepokoj, ale existuje aj niečo iné, čo nie je dobré, hľadanie istoty všade, hľadanie potešenia všade. Mladý muž z evanjelia sa obával, že ak opustí svoje bohatstvo, nebude šťastný. Radosť, útecha: náš dych kresťanov“.

-ab, jb-

28 mája 2018, 13:38
Čítaj celé >