Vatican News
2018-05-24 Messa Santa Marta Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Štvrtková ranná homília: Nevyplatiť mzdu je smrteľný hriech

Dnešnú rannú svätú omšu v Dome sv. Marty pápež František obetoval za „šľachetný čínsky ľud“, ktorý dnes oslavuje Pannu Máriu - Pomocnicu kresťanov zo Šešanu. V homílii vyzval držať si odstup od bohatstiev, ktoré nás vábia a robia nás otrokmi.

Boh nám dal bohatstvá pre to, aby sme sa o ne podelili s ostatnými, povedal v homílii pápež.

Chudoba je v centre evanjelia

Svätý Otec dnes vychádzal z prvého liturgického čítania z Listu apoštola Jakuba (5,1-6), v ktorom sa hovorí o tom, že mzda zadržaná robotníkom kričí do neba a ich protesty došli k sluchu Pána. Apoštol si v liste boháčom nedáva servítku pred ústa, používa silné výrazy. Hovorí o zhnitom bohatstve. Ako uviedol pápež, Ježiš vravel podobne:

„Beda vám boháči!  - hovorí Ježiš v prvej reči po blahoslavenstvách v Lukášovej verzii. „Beda vám boháči!“ Ak by dnes takto niekto kázal, v novinách by na druhý deň bolo: „Ten kňaz je komunista!“. Avšak chudoba je v centre evanjelia. Kázeň o chudobe je v centre Ježišovho kázania: „Blahoslavení chudobní“ je prvým z blahoslavenstiev: je to preukaz totožnosti, identifikačná karta, s ktorou sa predstavuje Ježiš, keď sa vracia do svojej dediny, do Nazaretu, do synagógy – hovorí: „Duch Pána je nado mnou, bol som poslaný hlásať evanjelium, Dobrú zvesť chudobným, radostnú zvesť chudobným.“ Avšak vždy sme v priebehu dejín mali tú slabosť, snahu eliminovať túto kázeň o chudobe v presvedčení, že je to akási sociálna, politická záležitosť. Nie! Je to čisté evanjelium, číre evanjelium.“

Milovať Boha celým srdcom

Pápež František sa ďalej zamyslel nad tým, prečo je tá kázeň taká tvrdá. Ako povedal, dôvodom je to, že „bohatstvá sú formou modlárstva“, sú schopné „zvábiť“. Sám Ježiš hovorí, že sa nedá slúžiť dvom pánom: buď slúžiš Bohu, alebo slúžiš bohatstvám“. Bohatstvá teda zaraďuje do kategórie „panovania“, čiže bohatstvo „sa ťa zmocní a nepustí ťa, a ide proti prvému prikázaniu“ – milovať Boha celým srdcom.

Pápež následne poznamenal, že bohatstvá idú aj „proti druhému prikázaniu, pretože ničia harmonický vzťah medzi nami ľuďmi“, „ničia život“, „ničia dušu“. Svätý Otec pripomenul aj podobenstvo o boháčovi – ktorý myslel na „dobrý život“, na oslavy, luxusný odev – a o Lazarovi, „ktorý nemal nič“. Bohatstvá „nás vedú preč od harmónie s bratmi, od lásky k blížnemu, robia nás egoistami.

Zadržaná mzda je hriech proti láske k blížnemu

Jakub sa dožaduje mzdy pre robotníkov, ktorí pracovali v žatve na pôde boháčov, a ktorí neboli vyplatení: niekto by si mohol apoštola Jakuba zamieňať s nejakým „odborárom“, povedal Petrov  nástupca. A predsa je to apoštol, „ktorý hovorí inšpirovaný Duchom Svätým“, uistil pápež a dodal: zdá sa, akoby to bolo dnes:

„Aj tu, v Taliansku, pre záchranu veľkých kapitálov nechávajú ľudí bez práce. Ten, kto tak robí, ide proti druhému prikázaniu: „Beda vám!“ Nie ja, Ježiš. Beda vám, ktorí vykorisťujete ľudí, ktorí vykorisťujete prácu, ktorí platíte načierno, ktorí neplatíte príspevok na dôchodok, ktorí nedávate dovolenky. Beda vám! Zľavovať z toho, čo treba vyplatiť, robiť podfuky vo výplate, je hriechom, je to hriech. „Nie, otče, ja chodím na omšu každú nedeľu a chodím do toho a toho katolíckeho združenia a som veľký katolík, robím aj novény...“ Avšak ty ľuďom neplatíš? Táto nespravodlivosť je smrteľným hriechom. Nie si v Božej milosti. Nehovorím to ja, hovorí to Ježiš, hovorí to apoštol Jakub. Preto ťa bohatstvá odďaľujú od druhého prikázania, od lásky k blížnemu.“

Modliť sa a konať pokánie za boháčov

Bohatstvá majú teda schopnosť urobiť nás „otrokmi“. Pápež preto vyzýva „viac sa modliť a konať pokánie“ – nie za chudobných, ale za bohatých:

„Ty nie si voči bohatstvám slobodný. Pre to, aby si bol slobodný voči bohatstvám, musíš si držať odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti Pán dal bohatstvo, je to preto, aby si sa podelil s ostatnými, aby si v jeho mene vykonal mnoho dobra pre iných. Bohatstvá však majú túto schopnosť zvábiť nás, a keď tomuto vábeniu podľahneme, stávame sa otrokmi bohatstiev.“

-zk, jb-

24 mája 2018, 13:58
Čítaj celé >