Hľadaj

Účastníci konferencie (zľava): manželia Navrátiloví, Bernadeta Zacherová, o. Martin Jarábek, Katarína Hulmanová, Pavol Kossey Účastníci konferencie (zľava): manželia Navrátiloví, Bernadeta Zacherová, o. Martin Jarábek, Katarína Hulmanová, Pavol Kossey 

Viera, umenie a synodalita: úloha Európskeho laického fóra

Konferencia „Viera, krása a synodalita“, ktorú organizovalo Európske laické fórum sa konala od 14. do 16. júna 2024 v Ríme. Bola to medzinárodná konferencia, ktorá sa zamerala na skúmanie vzťahu medzi vierou, krásou a synodalitou. Na štúdijnom zhromaždení bolo 55 účastníkov zo 14 európskych krajín. Nechýbalo ani slovenské zastúpenie z Fóra kresťanských inštitúcií.

Martin Jarábek - Vatican News

Cieľom konferencie bolo preskúmať, ako viera a krása môžu prispieť k synodalite, ktorá je procesom budovania Cirkvi ako spoločenstva, v ktorom sa všetci cítia pozvaní a zahrnutí. Účastníci stretnutia sa zaoberali aj otázkami, napr. ako umelecký výraz môže pomôcť ľuďom spojiť sa s ich vierou i s ostatnými a ako synodalita môže viesť k väčšej kráse a kreativite v Cirkvi.

Konferencia sa ďalej členila na sériu prednášok, diskusií a workshopov. Prednášky sa venovali širokej škále tém, vrátane: vzťahu medzi vierou a umením, úlohy krásy v živote Cirkvi, významu synodality pre umelecký výraz, ako môže umelecký výraz pomôcť ľuďom spojiť sa s ich vierou.

Diskusie a workshopy poskytli účastníkom príležitosť podeliť sa o svoje myšlienky a skúsenosti a preskúmať témy konferencie hlbšie.

Umenie je univerzálnym jazykom, ktorý dokáže osloviť ľudí všetkých kultúr a prostredí. Môže nám pomôcť vidieť svet novým spôsobom a lepšie pochopiť našu vieru. Môže byť tiež nástrojom na budovanie mostov medzi ľuďmi a na podporu dialógu a spolupráce.

Synodalita je zasa procesom spoločného kráčania ako Cirkev, vzájomného počúvania a rozlišovania Božej vôle pre našu dobu. Umenie môže byť v tomto procese cenným nástrojom, ktorý nám pomáha vyjadriť naše nádeje, sny a obavy.

Pri tejto príležitosti sme sa rozprávali s účastníkmi konferencie, ktorí sa podelili o svoje prvé dojmy.

Pavol Kossey
Bernadeta Zacherová
Jitka Navrátilová
Pavel Navrátil

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 júna 2024, 15:02