Hľadaj

Prejavy ľudskosti voči Ukrajine: „Ukazuje to našu skutočnú tvár“

Dramatické udalosti odohrávajúce sa na Ukrajine prebudili na Slovensku i vo svete veľkú vlnu solidarity a vôľu siahnuť spoločne po najmocnejšej zbrani kresťana – po modlitbe. Jednotlivé cirkvi sa pripájajú k výzve pápeža Františka, ktorý na zajtrajšiu Popolcovú stredu vyhlásil deň modlitby a pôstu za pokoj na Ukrajine.

Podľa pondelkových údajov OSN ušlo od začiatku ruského útoku 24. februára z Ukrajiny už najmenej pol milióna obyvateľov. Najviac ich doteraz prijalo Poľsko – približne 280 tisíc. Podľa poľských štátnych orgánov prichádza denne 50 tisíc utečencov.

Do Maďarska prišlo podľa OSN viac než 70 tisíc utečencov, do Rumunska 43 tisíc, do Moldavska 41 tisíc. Na Slovensko viac než 17 tisíc, pričom momentálne k nám za deň prichádza 10 tisíc utečencov.

Do pomoci utečencom sa intenzívne zapojila aj Cirkev. Konferencia biskupov Slovenska eviduje stovky záujemcov, ktorí sú ochotní a pripravení prijať ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Košický eparcha Cyril Vasiľ SJ v pondelok večer opäť navštívil hraničný priechod Vyšné Nemecké, aby sa poďakoval všetkým dobrovoľníkom. 

Ako uviedol, stretol sa so zástupcami zapojených organizácií, zložkami štátnej správy i zástupcami samosprávy kvôli koordinácii pomoci ľuďom v núdzi.

Pomoc utekajúcim z Ukrajiny sa rozbehla v rozličných formách. Napr. Gréckokatolícka farnosť Michalovce na vlakovej stanici v meste zriadila dobrovoľnícku službu pre prichádzajúcich z Ukrajiny. V tzv. „hotspote“ si môžu mamičky oddýchnuť, občerstviť sa v pokojnom a teplom prostredí a počkať v ňom na vlak.

Podpora pre trpiacu Ukrajinu v Európe a vo svete

Pomoc ukrajinským utečencom ponúka aj Cirkev v Českej republike. Predseda tamojšej biskupskej konferencie Mons. Jan Graubner v liste ponúkol predstaviteľom ukrajinských cirkví prijatie utečencov vo svojich farnostiach a kláštoroch. V krajine sa konajú zbierky na pomoc utečencom i ľuďom, ktorí zostali na Ukrajine.

„V posledných dňoch som zaznamenal obrovskú vlnu solidarity mnohých diecéz, rehoľných spoločenstiev a farností voči vašej krajine. Modlíme sa za vás a chceme vám pomôcť, nie ste v tom sami,“ píše olomoucký arcibiskup.

Prejavy solidarity a blízkosti prichádzajú nielen z Európy, ale aj zo vzdialených častí sveta. Svoju blízkosť Ukrajine v posledných dňoch vyjadrili aj biskupi Rady biskupov Latinskej Ameriky - CELAM. 

Cirkev v hlavnom meste Mexika organizuje ružencovú reťaz za koniec vojny na Ukrajine i za utečencov, pri ktorej bude prosiť o príhovor Fatimskú Pannu Máriu. Rovnako i v mexickom pútnickom mieste Guadalupe veriaci prosia Pannu Máriu za pokoj, za obete vojny, i za obrátenie agresorov. 

Ukrajinské oddelenie Vatikánskeho rozhlasu spomedzi prejavov podpory z rôznych častí sveta dalo do pozornosti i krátke video arcibiskupa z Indie, v ktorom prejavuje Ukrajincom blízkosť a ubezpečuje ich o modlitbe indických katolíkov. Video sa stretlo s veľkým ohlasom v ukrajinských katolíckych médiách.

Cirkev na Ukrajine vyzýva premáhať zlo láskou

Vojenská invázia si počas piatich dní vyžiadala už tisícky mŕtvych, je medzi nimi najmenej 380 ukrajinských civilistov. Podľa informácie Pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN seminaristi vo Vorzele pri Kyjeve museli byť evakuovaní do inej diecézy, budova seminára bola počas bojov značne poškodená. V Charkove sú ulice vyľudnené a obyvatelia sa ukrývajú v pivniciach a bunkroch.

Nadácia ACN citovala nasledujúce slová rímskokatolíckeho biskupa Charkova-Záporožia Mons. Pavla Hončaruka, ktorý strávil posledné dni v bunkri spolu s niekoľkými rodinami a rovnako i s tamojším pravoslávnym biskupom:

„Chcem, aby sa táto vojna skončila tak rýchlo, ako sa len dá. Avšak zatiaľ čo zlo sa ukázalo ako mocné, vyšlo tiež na povrch i mnoho dobra. Istým spôsobom zlo, ktoré zakúšame, tiež vytláča dobrú šťavu z hrozna a tou dobrou šťavou je náš súcit, vzájomná podpora a láska. Ukazuje to našu skutočnú tvár. Boh vás všetkých žehnaj! Ďakujem vám!“

Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk vo videoposolstve z 1. marca adresuje veriacim aj tieto slová:

„Láska plodí hrdinov a nenávisť zločincov. Preto vás všetkých povzbudzujem, aby ste sa v tomto tragickom období naučili milovať. Nenechajme sa premôcť nenávisťou, nepoužívajme jej jazyk a slová. Podľa ľudovej múdrosti ten, kto nenávidí nepriateľa, už je ním porazený. Zvíťazíme silou lásky k vlasti, k Bohu a k blížnemu.

Zajtra sa na výzvu Svätého Otca bude celý svet postiť a modliť za mier na Ukrajine. Pozývam všetky deti našej Cirkvi na Ukrajine a po celom svete, aby sa pripravili na zajtrajší deň a strávili ho v pôste a modlitbe. Prosím vás tiež, aby ste sa modlili nielen za pokoj na Ukrajine, ale aj za našich nepriateľov, za ich obrátenie a za obrátenie Ruska. Ako nás žiadala Panna Mária Fatimská.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 marca 2022, 15:04