Hľadaj

Apoštolský nuncius na Ukrajine Mons. Visvaldas Kulbokas Apoštolský nuncius na Ukrajine Mons. Visvaldas Kulbokas 

Rozhovor s nunciom na Ukrajine Mons. Kulbokasom: Význam aktu zasvätenia

Prinášame rozhovor s apoštolským nunciom na Ukrajine Mons. Visvaldasom Kulbokasom, ktorý pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News pripravila talianska redaktorka Antonella Palermo.

Vaša Excelencia, čo vo Vás v tejto bolestnej situácii vzbudzujú slová modlitby aktu zasvätenia Panne Márii, ktorému predsedá pápež?

Mons. Kulbokas: „Je to úžasná príležitosť sama o sebe. Prečo? Pretože ak sa pozrieme na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ako je znázornené? Je to srdce prebodnuté mečom, teda bolesťou, bolesťou, ku ktorej sa pripájajú aj všetci tí, ktorí trpia alebo umierajú. Pápež František myslí určite na ukrajinský ľud, ktorý tak veľmi trpí, a myslí aj na ruských vojakov, pretože sme všetci jednotní v našej bolesti, celé ľudstvo trpí.

A tu, keď sa obraciame k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, keď zasväcujeme v prvom rade seba, v druhom rade celý svet - najmä Rusko, Ukrajinu -, znamená to, že spájame svoju bolesť s bolesťou našej nebeskej Matky. A to nie je len útecha, je to oveľa, oveľa viac. Ide o dôverné spojenie s našou nebeskou Matkou a toto spojenie už znamená víťazstvo nad zlom, a to nielen nad zlom vojny, ktorá je nepredstaviteľným zlom, ale aj nad zlom v srdci nás všetkých. 

Určite by tento akt zasvätenia v deň Zvestovania Pána bol ešte dokonalejší, keby sme boli všetci zjednotení, všetci, nielen kresťania, ale aspoň katolíci a pravoslávni. Nie nevyhnutne s týmto konkrétnym úkonom zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pretože to je skôr západná tradícia. Som však presvedčený, že príde čas, dúfam, že čoskoro, keď budeme môcť spoločne povedať, že všetky cirkvi zjednocujú naše srdcia, vzývajúc od Pána pokoj a porážku každého druhu zla v našich srdciach.

Ďalším veľmi, veľmi významným aspektom, nad ktorým sa zamýšľame, a ktorý oznamujeme v tento krásny deň Zvestovania, ktorý slávime v Cirkvi latinského obradu podľa gregoriánskeho kalendára, je, že sa hovorí aj o fatimských tajomstvách, keď sa hovorí o obrátení.

Niekto by mohol splošťujúco uvažovať o obrátení k tej či onej cirkvi, ale tu ide o obrátenie, o ktorom hovorí Ježiš - obráťte sa k Evanjeliu, obráťte sa k svetlu, obráťte sa k pravde - toto obrátenie presahuje hranice cirkví, pretože neznamená obrátenie príslušnosti, je to obrátenie srdca, obrátenie k Bohu, obrátenie k našej ľudskosti: Obráťte sa a buďte naozaj tí, ktorých Boh stvoril, teda bratia.“

Byť ľudskými - pretože o tom je Evanjelium, však? Je to obnovenie plnej dôstojnosti človeka...

Mons. Kulbokas: „Áno, a toto posolstvo je spoločné nielen kresťanom, moslimom, židom, budhistom alebo hinduistom, nielen ľuďom veriacim, ale všetkým, dokonca aj neveriacim. Už toto je krásne posolstvo - ktoré by som chcel zdôrazniť - pretože aj keď je to tentoraz akt katolíkov, ktorý slávime a konáme vo viere, keď dôverujeme ochrane a príhovoru Panny Márie, avšak už takto ohlasujeme túto túžbu byť spojení so všetkými, spojení v obrátení.

Ďalším aspektom je, že spolu s obrátením tu máme istotu a dôveru, že príde pokoj. Snáď. Nie je to magický akt, pretože neznamená, že si vykonám zasvätenie a dosiahnem pokoj. Prečo? Áno, je tu príhovor a ochrana Panny Márie, ochrana všetkých: ochrana sveta, ochrana Ruska a Ukrajiny, ochrana každého z nás. Je však potrebná naša spoluúčasť, pretože ak naše srdcia zostanú polovičaté, nemôžeme sa dovolávať a žiadať túto ochranu.

Jedna vec je zmierenie v našich srdciach, a to je tiež veľmi dôležité, čo zdôraznila Rada cirkví a náboženských organizácií tu na Ukrajine vyhlásením, v ktorom vyzvala všetkých, ale naozaj všetkých, Ukrajincov aj ostatných, že nejde len o vojnu, ktorou trpíme... Áno, vojna je hrozná, dramatická a tragická, nepredstaviteľná a odporná, zodpovedá diabolskej logike - to povedal nielen pápež František, to som videl,

že povedal aj patriarcha Kirill -, že každá vojna zodpovedá diabolskej logike.

A tak tu nemyslíme len na svoje vlastné vnútorné zmierenie, ale spoločne budujeme to, čo môžeme, tiež kultúru zmierenia. Ukrajinská Rada cirkví povedala, že napriek vojne nesmieme nikdy podnecovať nenávisť alebo očierňovanie druhého. Preto ani vojna nesmie poraziť ľudstvo a táto kultúra, táto túžba po mieri, by ho mala v tom najlepšom zmysle slova provokovať, ešte viac provokovať. Pretože to je odpoveď, odpovedáme zasievaním pokoja v našej ďalšej vojne.“

Vaša Excelencia, rada by som sa Vás opýtala, ako môžete odpovedať, ako na vás pôsobí žiadosť - nielen prezidenta Zelenského, ale je to tak trochu aj žiadosť zovšadiaľ - ohľadom prítomnosti pápeža v Kyjeve.

Mons. Kulbokas: „Áno, na jednej strane by to bol určite sen, ale uprostred vojny by návšteva pápeža bola rovnaká ako návšteva politických osobností. Pretože pre politické osobnosti je niekedy relatívne jednoduchšie prísť a stretnúť sa s civilnými orgánmi, možno na chránených miestach, v chránenom čase, dôverným spôsobom, a misia sa končí. Ako si možno predstaviť takúto návštevu pápeža?

Áno, dá sa myslieť na návštevu pápeža len ak by to bolo obrazne, ale nie je to jednoduché zrealizovať. Pretože aj z logistického hľadiska dostať sa do Kyjeva z hraníc, či už z Moldavska či Poľska, nie je úplne jednoduché, ani tam prísť, ani odísť. Sú tu teda predovšetkým otázky logistiky a otázka zváženia. Takže viem, že to zostáva v mysli Svätého Otca, ktorý sa zo svojej strany snaží urobiť všetko, čo je možné, a neviem predvídať, aké bude jeho zváženie, pretože to nie je veľmi jednoduchá záležitosť.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 marca 2022, 17:08