Historické centrum Krakova Historické centrum Krakova 

Svätý Otec zablahoželal krakovskej teologickej fakulte k 625. jubileu

Teologická fakulta Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove si dnes slávnostne pripomenula 625 rokov od založenia svojej historickej línie. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal celej akademickej obci univerzity svoje blahoprianie s povzbudením čítať znamenia čias a vydávať svedectvo života viery.

Dňa 11. januára 1397 pápež Bonifác IX. na žiadosť kráľovnej Hedvigy a jej manžela Ladislava založil bulou Eximiae devotionis affectus Teologickú fakultu vtedajšej Krakovskej akadémie, neskôr Jagelovskej univerzity. Jej pokračovateľkou je súčasná Teologická fakulta Pápežskej univerzity Jána Pavla II.

V posolstve k 625. jubileu, adresovanom veľkému kancelárovi pápežskej univerzity, krakovskému arcibiskupovi Markovi Jędraszewskému, Svätý Otec píše:

„Spolu s vami ďakujem Bohu za túto viac ako šesťstoročnú tradíciu so všetkým jej vedeckým a vzdelávacím prínosom, ako aj za jej osobitnú duchovnosť, vytvorenú jej svätými zakladateľmi, profesormi a študentmi.

História, na ktorej budujete súčasnosť, je pozoruhodná a dôležitá, ale zároveň zaväzujúca. Dnešná doba od nás všetkých vyžaduje, aby sme nezabúdali na tradície, ale zároveň sa s nádejou pozerali do budúcnosti a vytvárali ju.“

Motto Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove, „Choďte a učte“ (Mt 28,19) nazýva pápež František „devízou“ a zdôrazňuje jej význam pre plnenie poslania Cirkvi:

„Sv. Ján Pavol II. zdôraznil potrebu takejto „služby myslenia“, prostredníctvom ktorej sa univerzitné prostredie zapája do poslania Cirkvi šíriť Kristovo posolstvo vo svete. Preto verní stáročnej tradícii čítajte znamenia doby a odvážne prijímajte nové výzvy, aby ste účinne prinášali pravdu evanjelia súčasnému človeku a svetu.

Nech je vaša univerzita miestom formácie nových generácií kresťanov, a to nielen prostredníctvom vedeckého štúdia a bádania po pravde, ale aj prostredníctvom sociálneho svedectva žitej viery.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 januára 2022, 13:04