Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme 

Patriarchovia Jeruzalema vyzývajú k ochrane ohrozených kresťanov

Patriarchovia a hlavy cirkví v Jeruzaleme vyzývajú politické autority Izraela, Palestíny a Jordánska, aby sa postavili radikálnym skupinám, ktoré ohrozujú miestnu kresťanskú komunitu, a aby chránili integritu kresťanskej štvrte vo Svätom meste.

Vo svojom vyhlásení z pondelka 13. decembra náboženskí predstavitelia upozorňujú na „fyzické a verbálne útoky na kňazov“, na vandalizmus v kostoloch a „znesväcovanie svätých miest“, ako i neustále zastrašovanie slobody vyznávania“, ktoré sa dostáva kresťanom prítomným vo Svätej zemi od radikálnych skupín. Ako píšu, vážna situácia trvá od roku 2012 a predstavuje „systematický pokus o vyhnanie kresťanskej komunity“, tá je však „neoddeliteľnou súčasťou tkaniva miestneho spoločenstva“.

Patriarchovia a hlavy cirkví tiež vyjadrujú znepokojenie nad „neschopnosťou miestnych politikov, úradníkov a políciou potlačiť tieto aktivity radikálnych skupín“, ktoré „naďalej získavajú strategické nehnuteľnosti v susedstve kresťanov s cieľom dramaticky znížiť ich prítomnosť“, používajúc často zastrašovanie. Ako ďalej čítame vo vyhlásení, taktiež narúšajú historické pútnické trasy medzi Betlehemom a Jeruzalemom, avšak „púť je právom všetkých kresťanov vo svete“.

V súvislosti s týmto náboženskí predstavitelia zdôrazňujú politickým autoritám, že „púte prinášajú veľký úžitok pre hospodárstvo a spoločnosť Izraela“, čo kvôli pandémii Covid-19 narušil terajší zákaz vstupu do krajiny. Hoci je miestna kresťanská komunita malá a jej počet klesá, poskytuje „veľa vzdelávacích, zdravotníckych a humanitárnych služieb v komunitách Izraela, Palestíny a Jordánska,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Preto v zhode s „deklarovaným úsilím chrániť náboženskú slobodu zo strany miestnych politických orgánov Izraela, Palestíny a Jordánska“ apelujú náboženskí predstavitelia na „naliehavý dialóg“ s dvoma cieľmi. Prvým je čeliť výzvam, ktoré predstavujú radikálne skupiny v Jeruzaleme ako pre kresťanskú komunitu, tak aj pre právny štát, aby sa zabezpečilo, že „žiadny občan alebo inštitúcia nebude musieť žiť pod hrozbou násilia alebo zastrašovania“. Druhým cieľom je začať diskusie o vytvorení „osobitnej kresťanskej kultúrnej zóny a zóny kultúrneho dedičstva, aby sa zabezpečila integrita kresťanskej štvrte v Starom meste Jeruzalema“. Takto - uzatvára vyhlásenie - bude možné zachovať „jeho jedinečný charakter a dedičstvo v prospech miestnej komunity, života krajiny a celého sveta“.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 decembra 2021, 15:34