„Počúvať, aby sme chápali“ - pápež medzi deťmi zdravotného strediska sv. Marty

V radostnej atmosfére na spôsob hravého oratória sa pápež František pred Vianocami stretol s rodinami a okruhom pracovníkov a dobrovoľníkov Detského dispenzára sv. Marty. Vatikánske zdravotné stredisko vedené sestrami sv. Vincenta oslávi zakrátko sto rokov činnosti.

Vo 4. adventnú nedeľu 19. decembra dopoludnia pápeža Františka pozdravili v Aule Pavla VI. vyše tri stovky účastníkov v sprievode pápežského almužníka kardinála Krajewského. Po pantomimickej scénke o srdci otvorenom pre druhých deti v spontánnom rozhovore odpovedali na pápežove otázky.

„Počúvať, aby sme chápali,“ zborovo opakovali na podnet Svätého Otca, ktorý ich vtipne provokoval k premýšľaniu, ako sa treba zachovať k človeku v núdzi. Zhodli sa na tom, ako je dôležité mať vždy otvorené oči a uši na potreby druhých, vedieť načúvať, aby sme im porozumeli, a ochotne podať pomocnú ruku núdznemu, aj keby nebol naším priateľom.

Medzi dobrovoľníkmi a animátormi predvianočného stretnutia s pápežom boli aj štyri desiatky členov športového družstva Athletica Vaticana.

Detský dispenzár sv. Marty bol založený 8. mája 1922 s požehnaním pápeža Pia XI. Pod vedením sestier zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul funguje vďaka dobrovoľníckej spolupráci lekárov z nemocnice Bambino Gesù. Podporujú ho Združenie sv. Petra a Pavla, súkromné osoby a iné rímske zdravotnícke zariadenia, ako aj laickí dobrovoľníci.

Rodinám v núdzi, bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť, pomáha dispenzár vypočutím, zdravotnou a psychologickou pomocou a sociálnym poradenstvom. Jeho činnosť korešponduje so štýlom, o ktorom hovorí encyklika Fratelli tutti.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 decembra 2021, 13:25