Kardinál Péter Erdő Kardinál Péter Erdő 

Rozhovor: Kardinál Erdő predstavuje Eucharistický kongres v Budapešti

Od 5. do 12. septembra sa v maďarskom hlavnom meste uskutoční 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý vyvrcholí svätou omšou slávenou pápežom Františkom. Podujatie, ktoré sa malo pôvodne sláviť minulý rok, no bolo preložené kvôli pandémii, má za motto úryvok zo Žalmu 87: „V tebe sú všetky moje pramene“. V Ostrihome sa už 2. septembra začal predprogram: trojdňový medzinárodný teologický kongres.

Maďarský prímas predstavuje v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas program podujatia, ktoré zahŕňa početné stretnutia, liturgie, hudobné momenty, vrátane slávenia v rómčine a konferencie, na ktorých sa zúčastnia aj ekumenickí predstavitelia: „Bude to príležitosť modliť sa za jednotu Cirkvi“, hovorí kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu-Budapešti.

Redaktorka Maďarskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu Agnes Gedo položila Maďarskému prímasovi nasledovné otázky:

Vaša Eminencia, úvodnú svätú omšu eucharistického kongresu bude celebrovať kardinál Angelo Bagnasco. Záverečnú svätú omšu bude celebrovať pápež František. Čo znamená prítomnosť Petrovho nástupcu pre Maďarsko?

Bude to veľké znamenie nádeje aj po roku a pol pandémie. Znamenie otvorenosti, znovuzrodenia a tiež znamenie, že Božia prozreteľnosť nás nenecháva samých. Bude to preto radostná udalosť. Slávenie Svätého Otca bude Statio Orbis, teda omša, ktorá symbolicky sústreďuje, zhromažďuje a zjednocuje celú Kristovu Cirkev a vyjadruje našu jednotu. Bude to veľký symbol okolo Ježiša Krista a nástupcu svätého Petra.

Neďaleko Budapešti v arcibiskupskom paláci sa už začalo teologické sympózium s viacerými zahraničnými hosťami. Čo nám o ňom môžete povedať?

Zúčastňuje sa na ňom približne 300 ľudí. Už dve úvodné prednášky vzbudili veľký záujem verejnosti. Teológ Mons. Pierangelo Sequeri hovoril o Eucharistii ako zdroji kresťanského života, čo je ozvenou motta kongresu „V tebe sú všetky moje pramene“. Kamerunský biskup Joseph-Marie Ndi-Okalla hovoril o špecifikách eucharistickej liturgie v Afrike. Nehovoril o nej na folkloristickej úrovni, ale o teologických aspektoch, ktoré africká liturgia osobitným spôsobom zdôrazňuje. Skutočne prehĺbenie našej viery v Eucharistiu. Medzi rečníkmi bude aj profesor zastupujúci spoločenstvo nekatolíckych cirkví v Maďarsku, ktoré sú súčasťou Ekumenickej rady cirkví, ktorý vysvetlí ich teologickú víziu týkajúcu sa eucharistie. Samozrejme, existujú rôzne pozície: od pravoslávia až po prúdy protestantizmu, každopádne nám však veľmi pomáha pozrieť sa na túto širokú škálu pozícií aj preto, že v minulosti existovali aj 

ekumenické kontrasty.

Budú teda prítomní ekumenickí zástupcovia?

Určite, prítomný bude aj konštantínopolský patriarcha Bartolomej I., ktorý sa zúčastní na svätej omši 11. septembra pred parlamentom a potom na svätej omši, ktorú bude 12. septembra celebrovať Svätý Otec. Počas slávenia 11. septembra sa bude klásť dôraz aj na kontakt maďarského národa s eucharistiou a s kresťanstvom vo všeobecnosti. V tomto kontexte vystupuje do popredia úvodný prejav patriarchu Bartolomeja: bol to totiž on, kto v roku 2000 vyhlásil za svätého aj pre Pravoslávnu cirkev nášho prvého kráľa svätého Štefana, ktorý bol apoštolom Maďarov a pokrstil národ. Vrátime sa teda k spoločným koreňom, keď kresťanstvo Východu a Západu bolo ešte jednotné. Bude to tiež príležitosť modliť sa za jednotu Cirkvi.

Vaša Eminencia, počas týždňa eucharistického kongresu sú na programe aj hudobné momenty, medzi nimi sa niektoré týkajú osobitne rómskej menšiny. O čo ide?

Áno, v roku 2008 sme so súhlasom Konferencie biskupov vydali celú Bibliu v rómčine - v jazyku romani, ktorý je najrozšírenejším jazykom Rómov v Európe. Tento jazyk však nemal liturgický text pre omšu. Povzbudení pápežom Františkom sme začali pripravovať preklad a podarilo sa nám dospieť k vyzretému textu omšového ordinária, ktorý sa bude spievať v tomto jazyku. Niektorí hudobníci skomponovali krásnu hudbu založenú na hudobných tradíciách rómskych národov v celej Európe, vhodnú pre svätú omšu. Dúfame, že tentoraz budeme môcť zdôrazniť plné spoločenstvo s nimi aj pri Pánovom oltári.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

04 septembra 2021, 13:09