Hľadaj

Johann Baptist Jordan, František Mária od Kríža Johann Baptist Jordan, František Mária od Kríža 

V Ríme budú blahorečiť zakladateľa rehole salvatoriánov Františka Máriu od Kríža

V sobotu 15. mája bude v Ríme blahorečený zakladateľ salvatoriánov otec František Mária od Kríža, vlastným menom Johann Baptist Jordan (1848-1918), pôvodom z Nemecka. Slávnosti blahorečenia bude o 10.30 v Lateránskej bazilike predsedať vikár Svätého Otca pre rímsku diecézu kardinál Angelo De Donatis.

Johann Baptist Jordan sa narodil 16. júna 1848 v nemeckej dedinke Gurtweil neďaleko hraníc so Švajčiarskom. Do seminára vstúpil ako 29-ročný a v roku 1878 bol vysvätený za kňaza. V dôsledku protikatolíckych zákonov tzv. Kulturkampf nemohol vykonávať kňazskú službu vo svojej vlasti. 

Odobral sa teda do Ríma a neskôr i do Libanonu študovať orientálne jazyky.

Počas púte vo Svätej zemi mal inšpiráciu založiť dielo, ktoré by bolo celé zamerané na  šírenie viery. A tak v roku 1881 založil Spoločnosť Božského Spasiteľa - salvatoriánov.

O sedem rokov neskôr otec František Mária od Kríža spolu so svojou duchovnou dcérou blahoslavenou Beátou Máriou od Apoštolov (rodným menom Teresa von Wüllenweber) založil v Tivoli pri Ríme Kongregáciu sestier Božského Spasiteľa (salvatoriánky). Osobne neskôr založil mnoho spoločenstiev a domovov salvatoriánov v Európe aj v Južnej a Severnej Amerike. Kongregácia pre evanjelizáciu národov salvatoriánom v roku 1893 zverila apoštolskú prefektúru misie v Assame v severovýchodnej oblasti Indie pod Himalájami.

Zakladateľ salvatoriánov
Zakladateľ salvatoriánov

Inšpiráciou pre otca Jordana pri založení jeho rehoľnej spoločnosti boli slová z Jánovho evanjelia: „A večný život je v tom, aby spoznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal – Ježiša Krista“ (Jn 17,3). Túžil ich naplniť vo svojom živote všetkými dobrými prostriedkami, inšpirovanými láskou Ježiša Krista.

V dôsledku vypuknutia Prvej svetovej vojny bol otec František Mária od Kríža nútený presťahovať sa z Ríma do švajčiarskeho Friburgu. Zomrel 8. septembra 1918 v švajčiarskom Tafers. V roku 1956 boli jeho telesné pozostatky prenesené do kaplnky generálneho domu salvatoriánov v Ríme. Proces jeho blahorečenia sa začal v roku 1943.

Spoločnosť Božského Spasiteľa je prítomná aj na Slovensku so sídlom v Nitre.

-zk-

14 mája 2021, 11:11