Hľadaj

Fratelli tutti je už na internete v slovenskom preklade

Encyklika Svätého Otca Františka Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve, podpísaná 3. októbra 2020 v Assisi, je už v slovenčine voľne dostupná v elektronickej podobe.

Preklad dokumentu sprístupnila Konferencia biskupov Slovenska na svojej internetovej stránke.

Encyklika Fratelli tutti pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol:  1. Tiene uzavretého sveta, 2. Cudzinec na ceste, 3. Predstavovať si a tvoriť otvorený svet, 4. Srdce otvorené pre celý svet, 5. Najlepšia politika, 6. Dialóg a sociálne priateľstvo, 7. Cesty k novému stretnutiu, 8. Náboženstvá v službe bratstvu vo svete.

Pred záverom, ktorý tvorí Modlitba k Stvoriteľovi 

a Ekumenická kresťanská modlitba, pápež František cituje jednotlivé body spoločnej výzvy Dokumentu z Abú Zabí. 

Encyklika Fratelli tutti s podnadpisom „O bratstve a sociálnom priateľstve“ je v poradí treťou encyklikou pápeža Františka. Prvou je Lumen fidei (2013) o viere, z veľkej časti pripravená ešte Benediktom XVI. Druhou je  Laudato si‘ (2015) o starostlivosti o náš spoločný domov.

-jb-

31 marca 2021, 22:32