Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Tieto Vianoce môžu biskupi povoliť kňazom až štyri omše za deň

Kongregácia pre Boží kult umožnila miestnym ordinárom cez tohtoročné vianočné sviatky povoliť kňazom sláviť v hlavné sviatočné dni až štyri sväté omše. Cieľom rozhodnutia daného dekrétom je umožniť viacerým veriacim zúčastniť sa na eucharistickom slávení pri rešpektovaní opatrení proti nákaze COVID-19.

Dekrét vydaný 16. decembra podpísali prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah a sekretár kongregácie arcibiskup Arthur Roche. Povolenie sa týka troch sviatočných dní: 25. decembra, 1. januára a 6. januára. V latinskom texte sa okrem iného uvádza:

„Vzhľadom na situáciu vyvolanú celosvetovým rozšírením pandémie, na základe fakúlt pridelených tejto kongregácii Svätým Otcom Františkom, ochotne umožňujeme miestnym ordinárom, aby z dôvodu pretrvávania všeobecnej nákazy tzv. COVID-19 mohli vo Vianočnom období len v tomto roku povoliť kňazom svojich diecéz sláviť v deň Narodenia Pána, v deň Panny Márie Bohorodičky a v deň Zjavenia Pána štyri sväté omše zakaždým, keď to budú považovať za potrebné pre dobro veriacich“.

Pripomeňme v tejto súvislosti, že samotný Kódex kánonického práva umožňuje kňazovi sláviť s biskupovým povolením maximálne tri sväté omše:

„Ak je nedostatok kňazov, miestny ordinár môže dovoliť, aby kňazi z oprávneného dôvodu slávili Eucharistiu dva razy za deň, ba keď to vyžadujú pastoračné potreby, v nedele a v prikázané sviatky aj tri razy“ (Kán. 905 § 2 CIC).  

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí tak na tohtoročné Vianoce mimoriadne umožnila biskupom povoliť slávenie štvrtej svätej omše.

-mh, jb-

17 decembra 2020, 12:53