Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Tieto Vianoce môžu biskupi povoliť kňazom až štyri omše za deň

Kongregácia pre Boží kult umožnila miestnym ordinárom cez tohtoročné vianočné sviatky povoliť kňazom sláviť v hlavné sviatočné dni až štyri sväté omše. Cieľom rozhodnutia daného dekrétom je umožniť viacerým veriacim zúčastniť sa na eucharistickom slávení pri rešpektovaní opatrení proti nákaze COVID-19.

Dekrét vydaný 16. decembra podpísali prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah a sekretár kongregácie arcibiskup Arthur Roche. Povolenie sa týka troch sviatočných dní: 25. decembra, 1. januára a 6. januára. V latinskom texte sa okrem iného uvádza:

„Vzhľadom na situáciu vyvolanú celosvetovým rozšírením pandémie, na základe fakúlt pridelených tejto kongregácii Svätým Otcom Františkom, ochotne umožňujeme miestnym ordinárom, aby z dôvodu pretrvávania všeobecnej nákazy tzv. COVID-19 mohli vo Vianočnom období len v tomto roku povoliť kňazom svojich diecéz sláviť v deň Narodenia Pána, v deň Panny Márie Bohorodičky a v deň Zjavenia Pána štyri sväté omše zakaždým, keď to budú považovať za potrebné pre dobro veriacich“.

Pripomeňme v tejto súvislosti, že samotný Kódex kánonického práva umožňuje kňazovi sláviť s biskupovým povolením maximálne tri sväté omše:

„Ak je nedostatok kňazov, miestny ordinár môže dovoliť, aby kňazi z oprávneného dôvodu slávili Eucharistiu dva razy za deň, ba keď to vyžadujú pastoračné potreby, v nedele a v prikázané sviatky aj tri razy“ (Kán. 905 § 2 CIC).  

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí tak na tohtoročné Vianoce mimoriadne umožnila biskupom povoliť slávenie štvrtej svätej omše.

-mh, jb-

17 decembra 2020, 12:53