Hľadaj

CORONAVIRUS: FASE DUE CORONAVIRUS: FASE DUE 

Rímske farnosti poskytnú priestory štátnym školám na reštart po pandémii

Katolícka cirkev v Ríme poskytne časť svojich priestorov štátnym školám, aby sa tak po ústupe akútnej fázy epidémie COVID-19 mohlo obnoviť školské vyučovanie v rozšírených priestoroch, v súlade s preventívnymi zdravotnými opatreniami. Žiaci sa tak budú učiť v interných i externých priestoroch mnohých farských budov i ďalších cirkevných objektov.

Dohodu o spolupráci s Rímskym vikariátom 29. júla podpísali predstavitelia mesta Rím a príslušné komunálne úrady. Vyučovanie, ktoré bolo prerušené v marci, sa obnoví ako zvyčajne od polovice septembra.

Podpísaný protokol je platný na školský rok 2020-2021, no v prípade potreby môže byť predĺžený, závisieť to bude od epidemiologickej situácie. O úpravu priestorov sa po schválení Rímskym vikariátom postarajú kompetentné štátne úrady, rovnako ako aj o údržbu čistoty.

Generálny sekretár Rímskeho vikariátu Mons. Pierangelo Pedretti pri tejto príležitosti poďakoval všetkým rímskym kňazom za ich veľkodušnosť a ochotu spolupracovať. Na margo spolupráce s občianskymi inštitúciami dodal:

„Táto plodná synergia, zrodená v kontexte závažnej zdravotnej pohotovosti, naberá aj veľkú historickú a spoločenskú hodnotu. Ukazuje dôležitosť nevyhnutnej spolupráce medzi občianskymi inštitúciami a cirkevnými komunitami, potrebnej pre dosiahnutie spoločného dobra všetkých občanov nášho mesta.“

-zk-

30 júla 2020, 14:15