Hľadaj

2020.05.20-Santa-Marta-Cina-04.jpg

Na sviatok Panny Márie Pomocnice slávime Deň modlitby za Čínu

V mariánskom mesiaci máj sa Cirkev pravidelne spája v modlitbe za Čínu. Už tradične je to v deň sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej je zasvätená pútnická svätyňa Šešan neďaleko Šanghaja. Deň modlitby za Čínu s dátumom 24. mája vyhlásil pápež Benedikt XVI. vo svojom historickom Liste čínskym katolíkom v roku 2007.

V súvislosti so zajtrajším dňom modlitby za Čínu hodno spomenúť, že priame prenosy ranných svätých omší pápeža Františka z Domu sv. Marty počas zdravotnej uzávery v dobe pandémie od 9. marca do 18. mája sledovali cez sociálne siete aj mnohí čínski veriaci. Slávenie v Ríme o 7. hodine ráno pre nich znamenalo pravidelný modlitbový moment o 13. hodine popoludní.    

Pripomeňme, že v roku 2018 došlo k posunu vo vzťahoch medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou podpisom medzištátnej provizórnej dohody ohľadom menovania biskupov. Provizórna dohoda uzavrela dlhé obdobie rokovaní a jej znenie zostáva neverejné. Odvtedy sa dvaja biskupi priamo z Číny zúčastnili na biskupskej synode, čo bolo vôbec po prvý raz. Traja biskupi boli v Číne vysvätení s pápežským mandátom.

V uplynulom roku sa rozvíjali vzťahy medzi Vatikánom a Čínou aj v oblasti kultúry. Skvosty čínskeho umenia zo zbierok Vatikánskych múzeí boli vystavené v Palácovom múzeu v Pekingu od mája do júla 2019 na expozícii s názvom „Krása nás spája“ (Beauty Unites Us – Chinese Art from the Vatican Museum).

Pápež František opakovane vyjadril svoj obdiv voči čínskemu ľudu a jeho kultúre. Jeho túžba navštíviť túto krajinu však zostáva zatiaľ vzdialeným snom.

Aj krízová doba boja s pandémiou Covid-19 bola svedkom prejavov solidárnosti medzi Svätou stolicou a Čínou.

-jb-

23 mája 2020, 11:41