Hľadaj

Vatican News

Mladí ľudia a migrácia - biskupi Stredomoria sa v r. 2020 zídu v Bari

Mladí ľudia a migrácia – na túto tému hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas predseda Konferencie biskupov Talianska, kardinál Gualtiero Bassetti. Počas Mítingu za priateľstvo medzi národmi, ktorý v týchto dňoch organizuje hnutie Comunione e Liberazione v talianskom Rimini oznámil, že budúci rok sa v Bari uskutoční stretnutie biskupov Stredomoria s cieľom globálne čeliť migrácii.

Perudžský arcibiskup kard. Gualtiero Bassetti zdôrazňuje potrebu sprevádzania mladých, ktorí sú častokrát uzavretí a paralyzovaní strachom:

„Musíme pomôcť mladým ľuďom znovuobjaviť ich talenty, ich povolanie, pretože každého z nich Boh pozná, miluje ho a má s ním svoj plán už od večnosti - a ak veci nefungujú, je to jedine preto, že im niekto nepomohol skutočne znovuobjaviť seba samých. Musíme oslobodiť našich mladých od strachu, pretože ten ich paralyzuje a robí ich neschopnými konať. V ich osamelosti, za ktorú môžu aj prostriedky sociálnej komunikácie, ktoré spôsobujú uzavretosť, im musíme pomôcť pochopiť, že človek realizuje seba samého jedine vo vzťahu s druhými.“

V talianskom prístavnom meste Bari sa budúci rok uskutoční stretnutie na tému migrácie za účasti biskupov z celej oblasti Stredomoria: z krajín Európy, Afriky i ázijského Blízkeho východu. Stretnutie, ktoré sa bude konať 18. - 23. februára 2020 organizuje Cirkev v Taliansku. Predseda Konferencie biskupov Talianska vysvetľuje:

„Uvedomil som si, že migranti sú globálnym problémom, nekončí to pri Európe. Aj preto, že vo svete vždy existovalo presídľovanie národov, lenže dnes k nim možno dochádza prudkejším spôsobom, a to kvôli rôznym situáciám, v neposlednom rade aj tým ekologickým. Nie sme schopní čeliť tomu sami, aj preto, že som počul názory rozličným biskupov afrického pobrežia, ktorí majú aj iné vízie než sú tie naše. A tak som si povedal: prečo sa všetci nestretneme, aby sme dali odpoveď, ktorá by bola užitočná aj pre občiansku spoločnosť?“

Niektorí biskupi afrického pobrežia by chceli udržať vlastných mladých v pôvodných krajinách...

„Jeden biskup mi povedal: „Dávajte si pozor, aby ste len neprijímali, 

pretože vy prijímate tých najlepších, a u nás sa deje to, k čomu dochádza aj u vás –  teda, že tí najlepší odchádzajú do Švajčiarska, do Nemecka, do Dánska“. Z regiónu Umbria za desať rokov odišlo 30 tisíc mladých, ktorí šli hľadať šťastie. Mohli byť tými najlepšími silami. Takže problému migrácie musíme čeliť; je jasné, že ak sú ľudia uprostred mora, treba ich zachrániť – vrhol by som sa plávať aj ja –, no problém nespočíva v tomto. Treba mu však zároveň čeliť globálne.“

(Rozhovor: Luca Collodi)

-zk-

20 augusta 2019, 17:45