Hľadaj

Vatican News

Nové poznatky o svätých košických mučeníkoch - rozhovor s P. Milanom Hudačekom SJ

V tomto roku si pripomíname 400-ročnicu mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Pri tejto príležitosti sme sa obrátili na vedúceho archívu jezuitov v Bratislave pátra Milana Hudačeka SJ s otázkou, aké nové historické poznatky máme dnes k dispozícii o troch osobnostiach, vďaka ktorým je mesto Košice známe prakticky po celom svete.

Košická arcidiecéza pri tejto príležitosti vyhlásila jubilejný rok, ktorý vyvrcholí hlavnou slávnosťou 7. septembra. Traja svätí mučeníci sú aj patrónmi Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. 

Prinášame rozhovor s pátrom Milanom Hudačekom SJ v audiopodobe:

Rozhovor P. Milan Hudacek SJ (8 min.)

Pripravil Jozef Bartkovjak SJ

 

16 júla 2019, 18:32