Hľadaj

Vatican News

Sestry baziliánky si na generálnej kapitule v Ríme zvolili nové vedenie

Novou generálnou predstavenou sestier baziliánok je matka Marcela Runcan z Rumunska. Na šesťročné obdobie ju zvolili členky 11. generálnej kapituly, ktorá zasadala od 8. do 19. júla v Ríme na pôde Ukrajinského kolégia sv. Jozafáta.

Generálna predstavená matka Marcela Runcan má 49 rokov a doposiaľ bola provinciálnou predstavenou rumunskej provincie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Jej voľba sa uskutočnila 17. júla za prítomnosti biskupa Giorgia Demetria Gallara, eparchu albánsko-talianskej eparchie Piana. Za členky generálnej rady boli zvolené sestry Mariela Rotzen (Argentína), Emanujila Vishka (Chorvátsko), Terenya Shynal a Mykolaya Romakh (obe z Ukrajiny).

Sestry tiež schválili Dokument o vízii do budúcnosti. 

Ústrednou témou, nad ktorou reflektovali počas kapituly boli Ježišove slová: „Nové víno do nových nádob“. Mottom podujatia bol Ježišov výkrik na kríži: „Žíznim!“

Generálna kapitula sa uzavrela na sviatok sv. Makríny (329-380), rodnej sestry sv. Bazila Veľkého, ktorú baziliánky považujú za svoju duchovnú matku a spoluzakladateľku. Večierni pred jej sviatkom, na ktorú sestry pozvali viacero hostí, predsedal biskup Dionýz Ľachovič OSBM.

Svedectvo účastníčok kapituly

Medzi 43 delegátkami z 13 provincií bolo aj päť sestier zo Slovenska. Provinciálna predstavená sr. Daniela Štefková z Prešova a sr. Veronika Vislocká zo Sečoviec sa po skončení generálnej kapituly podelili v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.

Rozhovor so sr. Danielou Štefkovou a sr. Veronikou Vislockou

Rád sestier sv. Bazila Veľkého na Slovensku

Sestry baziliánky prišli na Slovensko v roku 1922 z ukrajinského Stanislavova (dnes Ivano-Frankivsk). V Prešove sa venovali výchove gréckokatolíckej mládeže a viedli dievčenský internát. V roku 1945 začali pôsobiť aj v Sečovciach. Počas komunizmu nemohli sestry verejne pôsobiť a boli vyvezené na Moravu a do Čiech.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku spolu asi 70 sestier baziliánok začlenených buď v Provincii Bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove, alebo vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach (od r. 1994 delegatúra,  od r. 2001 viceprovincia).

V Prešove sestry vedú vlastnú zdravotnícku školu a dievčenský internát, vyučujú náboženstvo na školách a pomáhajú vo farnostiach napr. výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pracujú aj na biskupských úradoch.

Druhým centrom sestier baziliánok na Slovensku sú Sečovce. Monastiere sú aj v Bardejove, Svidníku a Medzilaborciach.

-jb-

23 júla 2019, 15:02