Hľadaj

Vatican News
2012.12.06 panorama Roma, arcobaleno e illuminazione cupola di San Pietro 2012.12.06 panorama Roma, arcobaleno e illuminazione cupola di San Pietro 

Nové formy zasväteného života na 5. medzinárodnom stretnutí v Ríme

Vo Večnom meste sa v týchto dňoch (13. – 15. júna) koná medzinárodné stretnutie inštitútov patriacich k takzvaným novým formám zasväteného života. V poradí už piaty ročník iniciatívy nesie tému: „Vytváranie ciest: zasvätenie a štádiá života v nových formách zasväteného života“.

Na stretnutí so 130 účastníkmi z 22 krajín Afriky, Severnej i Južnej Ameriky, Ázie a Európy sa zúčastňujú zástupcovia inštitútov či tzv. cirkevných rodín, ktoré vznikli v kontexte Druhého vatikánskeho koncilu a ktoré sa odlišujú od rehoľných inštitúcií i sekulárnych inštitútov.

Hlavným cieľom stretnutia je prehĺbenie spoločných aspektov života spomínaných inštitútov a asociácií pápežského či diecézneho práva, ktoré už sú schválené ako inštitúty zasväteného života, prípadne sú v procese schvaľovania.

V úvodný deň stretnutia vo štvrtok 13. júna vystúpili s príspevkami podsekretár Kongregácie pre katolícku výchovu P. Friedrich Bechina FSO i predstavitelia niektorých inštitútov patriacich k novým formám zasväteného života: predseda inštitútu Misionári Identes páter Jesús Fernandez, medzinárodná predsedníčka Duchovnej rodiny Das Werk Margarete Binderová či hlavný predstavený komunity Verbum Dei P. Rodrigo Carrizo.

Trojdňové stretnutie uzavrie svojím príspevkom sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM.

-zk-

14 júna 2019, 11:51