Hľadaj

Vatican News
Prior ekumenickej komunity Taizé brat Alois Löser Prior ekumenickej komunity Taizé brat Alois Löser 

Komunita Taizé robí kroky po zistení piatich prípadov zneužívania staršieho dáta

Ekumenická komunita Taizé, na ktorej duchovných podujatiach sa už desiatky rokov zúčastňujú tisícky mladých ľudí z Európy i iných kontinentov, informovala o svojom postupe po zistení piatich prípadov sexuálneho zneužitia týkajúcich sa troch jej členov z obdobia 50-tych až 80-tych rokov minulého storočia.

Prior komunity brat Alois Löser oboznámil verejnosť s krokmi urobenými po zistení smutných skutočností vo vyhlásení publikovanom 4. júna. Ako píše, spolu so spolubratmi sa postaral o pozorné vypočutie postihnutých obetí, „s absolútnym rešpektom voči ich slovu, načúvaním ich utrpeniu a s čo najlepším sprevádzaním“.

Komunita Taizé má od roku 2010 fungujúcu internetovú stránku slúžiacu ochrane osôb a e-mailovú adresu uľahčujúcu nahlásenie eventuálnych prípadov. Priamo v Taizé jeden brat a tri externé osoby majú na zodpovednosti vypočutie každého, kto by mal vedomosť o útoku sexuálnej povahy alebo inej forme násilia, zvlášť voči neplnoletým. Brat Alois vysvetľuje:

„Ak sa dnes ujímam slova, je to preto, že s veľkým zármutkom som sa dozvedel o prípadoch týkajúcich sa niektorých bratov, a hoci sú spred mnohých rokov, v komunite sme uvážili, že o tom treba hovoriť. Ide o päť prípadov agresie sexuálneho charakteru voči mladistvým z doby od 50-tych rokov po 80-te roky zo strany troch rozličných bratov, z ktorých dvaja zomreli pred vyše 15 rokmi.“

Prior komunity konštatuje, že v posledných rokoch sa v spoločnosti a v Cirkvi prehĺbilo chápanie závažnosti každého pošliapania integrity, čo sa premietlo aj do francúzskeho práva, ktoré vyžaduje oznámenie všetkých prípadov, bez ohľadu na čas, kedy boli činy spáchané:

„Ako pokračovanie našej práce v záujme pravdy, a po tom, ako som to najprv prebral s obeťami, som práve informoval prokurátora Republiky o týchto piatich situáciách.“

Komunita Taizé ubezpečuje o svojom postoji voči obetiam zneužití: „Načúvajúc tomu, čo zažili a čo si pretrpeli, prežívame zahanbenie a hlbokú bolesť. Je možné, že toto naše vyjadrenie privedie ďalšie eventuálne obete k tomu, aby dali o sebe vedieť: vypočujeme ich a budeme ich sprevádzať pri krokoch, ktoré budú chcieť urobiť.“

-jb-

05 júna 2019, 15:32